F©R vederlagsfordeling 2022

F©R skal i 2022 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og tilbudt på visse strømmeplattformer i visningsåret 2020.

Vederlagsmidlene innbetales til F©R på bakgrunn av direkteavtaler som NFF/F©R inngår i medhold av forvaltningskontraktene med norske mediehus, strømmetjenester, produsenter, og via fullmakter og medlemskap i Norwaco. I tillegg til større kollektive avtaler inngått med TV2, NENT/Viaplay (MTG), Discovery, Norwaco, inngår F©R v/Norsk filmforbund unntaksvis også noen avtaler direkte med produksjonsselskap om vederlag for strømming av særskilte enkeltproduksjoner. For produksjonene som omfattes av slike særavtaler mottar vi vederlagsmidlene separat og på et tidligere tidspunkt, og vi kan derfor fordele vederlag for disse parallelt med hovedfordelingen for visningsåret 2020.

Vi fordeler vederlagene i tråd med fordelingsplanen, vedtatt på generalforsamlingen den 21. mai 2022. Her kan finner du fordelingsplanen. Lurer du på om du har opphavsrettigheter som kan gi deg rett til vederlag? Dette er beskrevet på side 3 i fordelingsplanen.

Vi har siden sist lykkes i å forhandle nye og forbedrede avtaler med Netflix og Nent/Viaplay. Dette vil komme rettighetshavere på disse produksjonene til gode fremover. 

Du må registrere deg på produksjonene som er med i årets fordeling, selv om du har registrert disse tidligere. Under finner du nærmere informasjon, sendelister og lenker til skjema for registrering. 

Fristen for å søke vederlag i 2022 er tirsdag 14. juni 2022 kl. 16.00.

 

Søknadsprosessen for vederlag fra F©R i 2022:
Du må registrere deg ved å fylle ut og sende inn skjema som gjelder din produksjon og fagfunksjonen du har hatt på denne. Av praktiske årsaker har vi to skjemaer, ett for TV-underholdningsproduksjoner og et for alle andre verkstyper. I tillegg har vi et tredje skjema for de særskilte enkeltproduksjonene.

Merk at for NRKs strømmeplattform mottar F©R ingen vederlagsmidler til fordeling, med unntak for visse enkeltproduksjoner oppført i skjema 3. I skjema 1 og 2 vil du derfor ikke finne produksjoner på grunnlag av at de lå tilgjengelig på nrk.no og/eller i NRK-appen i 2020.

Du vil finne alle produksjonene det er mulig å registrere seg på i en rullegardinmeny i registreringsskjemaet. For produksjoner med flere sesonger, anser vi hver sesong som en unik produksjon. Sesongnummer er angitt i parentes (pass på at du registrerer deg på riktig sesong).

“Kanal” oppgir hvilket mediehus som har vist produksjonen. Dette er kanalene:

  • NRK: lineære kanaler (ikke NRK TV på nett)
  • TV2: lineære kanaler og TV2 Play
  • NENT: TV3, TV6 og Viasat 4 lineært og Viafree/Viaplay
  • Discovery: lineære kanaler og Discovery+

Du må oppgi antall episoder du har jobbet på i eget felt. Dersom du registrerer deg på en produksjon uten episoder oppgir du bare “1” i feltet for episoder. 

Husk at du må dokumentere rettigheter i behold ved å laste opp komplett, signert og datert arbeidskontrakt for hver produksjon du søker vederlag for. Vi gjør oppmerksom på at generalforsamlingen har vedtatt å stramme inn dokumentasjonskravet slik at den nye fordelingsplanen vedtatt 21.05.22 definerer følgende: Rettighetshaveren skal laste opp signert arbeidskontrakt med rettigheter i behold (gjelder ikke privatkopiering). Eventuelle unntak må saklig begrunnes.

Hadde du flere fagfunksjoner på samme produksjon? Send separat søknad for hver fagfunksjon.

Dersom du ønsker å få en oversikt over alle aktuelle produksjoner ligger dette også i sendelistene det er lenket til under. 

 

Lenker til registreringsskjema og sendelister:
Dersom du ikke får åpnet skjemaet, kan du prøve å bytte e-postkonto eller etablere en gratis gmail-konto, yahoo-konto e.l.

Registreringsskjema 1: Animasjon, dokumentar, kortfilm/novellefilm, musikkvideo, spillefilm og TV-drama. (Registreringsskjema er nå stengt).
Sendeliste 1.

Registreringsskjema 2: TV-underholdning.
(Registreringsskjema er nå stengt).

Sendeliste 2.

Registreringsskjema 3: Særskilte enkeltproduksjoner (norske TV-drama-, spillefilm- og TV-underholdningsproduksjoner) tilbudt for strømming på Netflix, HBO Nordic, VGTV og NRK.no)
(Registreringsskjema er nå stengt)
Sendeliste 3.

 

Er du usikker på antall episoder du faktisk har jobbet på? 
Dersom det er usikkert hvor mange eller hvilke episoder du faktisk har jobbet på, bør du avtale med de andre som hadde samme fagfunksjon på produksjonen, hvordan rettighetene skal fordeles mellom dere. Denne avtalen kan dere sende inn separat til for@filmforbundet.no. Deretter kan du registrere deg på det antallet episoder som tilsvarer den fordelingen dere ble enige om. Husk at F©R fordeler vederlag på grunnlag av de registreringene vi mottar. På sendelistene står flere tusen produksjoner – vi har ikke crew-lister for produksjonene.

Hvordan kan flere personer dele fagfunksjon?
Dersom flere personer har delt én fagfunksjon på produksjonen, blir vederlaget som den fagfunksjonen skal ha, fordelt mellom disse personene. Fire lydsjefer som har arbeidet på samme tv-serie på 8 episoder, kan for eksempel registrere seg slik:

  • Lydsjef 1: 12,5 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 1 episode (av 8)
  • Lydsjef 2: 12,5 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 1 episode (av 8)
  • Lydsjef 3: 25 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 2 episoder (av 8)
  • Lydsjef 4: 50 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 4 episoder (av 8)

Dersom unntaksvis alle rettighetshaverne i en gruppe seg imellom blir enige om en annen fordeling enn det som følger av de foreliggende arbeidskontraktene, kan dere sende inn en signert avtale til for@filmforbundet.no innen søknadsfristen. Avtalen må i så fall være signert av alle rettighetshaverne som har delt fagfunksjon på produksjonen.

Dersom du har spørsmål til registreringen, skriv til for@filmforbundet.no.