Her kan du registrere deg for F©R-vederlag 2024 

F©R skal i 2024 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og tilgjengeliggjort på visse strømmeplattformer i visningsåret 2022. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for omtrent 20 enkeltstående produksjonerPå denne siden får du informasjon om hvordan du skal gå frem for å registrere deg for F©R-vederlag. Registreringsfristen er midnatt søndag 23.06.24.

Vederlagsmidlene utbetales til rettighetshavere på bakgrunn av direkteavtaler som NFF/F©R inngår med norske mediehus, strømmetjenester, produsenter, og via fullmakter og medlemskap i Norwaco. I tillegg til større kollektive avtaler inngått med TV2/TV2 Play, Viaplay, Warner Bros Discovery/Discovery Plus, VGTV, Norwaco for lineær visning av NRK og andre kanaler, inngår NFF/F©R  unntaksvis også noen avtaler direkte med produksjonsselskap om vederlag for strømming av særskilte enkeltproduksjoner.

For produksjonene som omfattes av slike særavtaler, mottar vi vederlagsmidlene separat og på et tidligere tidspunkt, og vi kan derfor fordele vederlag for disse parallelt med hovedfordelingen i 2024.

Vi fordeler vederlagene i tråd med fordelingsplanen, vedtatt på F©Rs generalforsamling den 22. mai 2024. Trykk her for å lese fordelingsplanen. Lurer du på om du har opphavsrettigheter som kan gi deg rett til vederlag? Dette er beskrevet på side 3 i fordelingsplanen og det er følgende fagfunksjoner som gir rett til vederlag:

Fordeling mellom fagfunksjonsgruppene drama, spillefilm, dokumentar m.m.:

FagfunksjonPoeng
Regi (og animatør som har regi)35
Manus (original 35 poeng, adapsjon 17,5 poeng)35
Foto (og animatør på animasjonsfilm som ikke har regi)12
Klipp7
Lyddesign/lydsjef5
Scenografi/produksjonsdesign3
Kostymedesign/maskør/VFX3
Total100

Fordeling mellom fagfunksjonsgruppene på TV-underholdning fremgår i skjemaet under:

FagfunksjonPoeng
Redaktør/manus16,5
Etterarbeidsredaktør/etterarbeidsregi16,5
Regi/letregi/letprodusent/reporter/VJ16,5
Foto16,5
Klipp (sammensyer, hovedklipper, klipper, offline-klipper, grovklipper, delklipper, sekvensklipper, redigerer, seniorklipper)16,5
Lyd (A-lyd, lyd)8,5
Scenograf/produksjonsdesign4,5
Kostymedesign/maskør/VFX/fargekorrigerer4,5
Total100

Registreringsprosessen for F©R-vederlag  i 2024

For å motta vederlag må du registrere alle produksjoner du har jobbet på, enten det gjelder premierer eller repriser, og opplyse om din(e) fagfunksjon(er) på hver produksjon. I tillegg må du laste opp signert arbeidskontrakt som viser at du har rettigheter i behold for å motta vederlag for TV/strømming.

Vi anbefaler deg å lese gjennom vår  huskelapp (seks punkter) før du starter registeringen. 

Du finner alle produksjonene det er mulig å registrere deg på for F©R-vederlag i en rullegardinmeny i registreringskjemaet og sendelistene. Dersom du har bidratt i flere produksjoner, må du fylle ut ett skjema per produksjon. Du må registrere deg på produksjonene som er med i årets fordeling, selv om du har registrert disse tidligere.

NB! Husk å være konsekvent på hvilket fornavn og etternavn du bruker ved registering.

Angående NRK
Merk at F©R ikke mottar vederlagsmidler til fordeling fra NRKs strømmeplattform, med unntak for visse enkeltproduksjoner oppført i skjema for enkeltproduksjoner. I hovedskjemaet vil du derfor ikke finne produksjoner som kun lå tilgjengelig på tv.nrk.no og/eller i NRK TV-appen i 2022.

Registrering av sesong og episoder
For produksjoner med flere sesonger, anser vi hver sesong som en unik produksjon. Sesongnummeret er angitt i parentes. Vær oppmerksom  på at du registrerer deg på riktig sesong. Du må oppgi antall episoder du har jobbet på i eget felt. Dersom du registrerer deg på en produksjon uten episoder legger du inn “1” i feltet for episoder. Dette er viktig for den videre prosessen med beregning av vederlag.

Dokumentasjonskrav
Husk at du må dokumentere rettigheter i behold ved å laste opp en komplett, signert og datert arbeidskontrakt  for hver produksjon og hver fagfunksjon du søker vederlag for. Dette er viktig for at du skal ha rett på vederlag for TV-distribusjon og strømming, og ikke bare privatkopiering.

Vi gjør oppmerksom på at F©Rs generalforsamling har vedtatt å stramme inn dokumentasjonskravet blant annet på grunn av økt press på rettigheter. Fordelingsplanen stiller derfor følgende dokumentasjonskrav: “Rettighetshaveren skal laste opp signert arbeidskontrakt med rettigheter i behold (gjelder ikke privatkopiering). Eventuelle unntak må saklig begrunnes.”

Dersom du lastet opp arbeidskontrakten din i 2022 eller 2023 (for visningsåret 2020 og for visningsåret 2021), trenger du ikke laste den opp på nytt i år. Merk at nye arbeidskontrakter og kontrakter lastet opp for tidligere visningsår enn 2020, må lastes opp i årets registrering.

Hvis du er usikker på hva eller om du lastet opp i fjor, anbefaler vi at du laster opp arbeidskontrakten på nytt. Du kan eventuelt sjekke bekreftelsen du mottok ved registreringen i fjor. Der står det hvilke filer du har lastet opp. Vær oppmerksom på at du må laste opp arbeidskontraktene dine ved F©R-registrering, selv om du tidligere har sendt inn kontrakten din til juridisk avdeling v. Norsk filmforbund.

Last opp arbeidskontrakten din i en samlet pdf-fil. Unngå opplasting av bilder, en og en side av kontrakten, og arbeidskontrakter i mac-format.

Dersom du har signert forvaltningskontrakt, har vi den i vårt arkiv, slik at du ikke trenger å underskrive denne på nytt eller laste opp den signerte forvaltningskontrakten.

Privatkopiering
For å få privatkopieringsvederlag må du dokumentere at du har hatt en fagfunksjon som gir opphavsrett, men du trenger ikke å ha rettigheter i behold i arbeidskontrakten. Vi gjør deg oppmerksom på at privatkopiering utgjør omtrent kun 10% av det totale vederlaget vi fordeler.

Hadde du flere fagfunksjoner på samme produksjon?
Du kan legge inn opptil fire fagfunksjoner i ett og samme skjema. Dersom du hadde flere fagfunksjoner enn fire, ber vi deg sende inn et nytt skjema for dette.

Bekreftelse på registrering
Du vil motta en pdf-fil som bekreftelse på hva du har sendt inn for hver produksjon du har registrert. Her kan du også se hvilke vedlegg du har sendt inn med registreringen. Vi anbefaler at du tar vare på denne for framtiden, slik at du har oversikt over hva du tidligere har registrert, og med hvilke kontrakter. NB! Sjekk søppelpost i e-postboksen din dersom bekreftelsen ikke kommer med det samme etter registrering.

 

Lenker til registreringskjemaer og sendelister

Dersom du ikke får åpnet skjemaet, kan du prøve å bytte e-postkonto eller etablere en gratis gmail-konto. I sendelistene får du oversikt over alle produksjoner du kan registrere i år. Du finner også samme oversikt i en rullegardin i registreringsskjemaene.

HOVEDSKJEMA: Registrering til F©Rs fordeling av vederlag i 2024 for visningsåret 2022.
SENDELISTE 1: Hovedsendeliste.

SKJEMA FOR ENKELTPRODUKSJONER: Registrering til særskilte enkeltproduksjoner (norske TV-drama-, spillefilm-, dokumentar- og TV-underholdningsproduksjoner tilbudt for strømming på Netflix, VGTV, enkeltavtaler med produksjonsselskaper og annet).
SENDELISTE 2: Sendeliste for enkeltproduksjoner.

 

Er du usikker på antall episoder du faktisk har jobbet på?
Dersom det er usikkert hvor mange eller hvilke episoder du faktisk har jobbet på, bør du avtale med de andre som hadde samme fagfunksjon på produksjonen om hvordan rettighetene skal fordeles mellom dere. Denne fordelingsavtalen kan dere laste opp sammen med arbeidskontrakten(e), og så kan du registrere deg på det antallet episoder som tilsvarer den fordelingen dere ble enige om.

Hvordan kan flere personer dele fagfunksjon?
Dersom flere personer har delt én fagfunksjon på produksjonen, blir vederlaget som den fagfunksjonen skal ha, fordelt mellom disse personene. Fire lydsjefer som har arbeidet på samme TV-serie på 8 episoder, kan for eksempel registrere seg slik:

  • Lydsjef 1: 12,5 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 1 episode (av 8)
  • Lydsjef 2: 12,5 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 1 episode (av 8)
  • Lydsjef 3: 25 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 2 episoder (av 8)
  • Lydsjef 4: 50 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 4 episoder (av 8)

Dersom unntaksvis alle rettighetshaverne i en gruppe seg imellom blir enige om en annen fordeling enn det som følger av de foreliggende arbeidskontraktene, kan dere sende inn en signert avtale til for@filmforbundet.no innen fristen. Avtalen må i så fall være signert av alle rettighetshaverne som har delt fagfunksjon på produksjonen.

Dersom du har spørsmål til registreringen, skriv til for@filmforbundet.no. Vi vil svare deg så snart det lar seg gjøre.

Fristen for å registrere produksjoner for F©R-vederlag i 2024 er ved midnatt søndag 23.06.24.