Hold av dato: Årsmøtet og F©Rs generalforsamling lørdag 3. juni

I år holder vi både Norsk filmforbunds årsmøte og F©Rs generalforsamling lørdag den 3. juni på Kunstnernes Hus i Oslo.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og er Filmforbundets høyeste organ hvor flere viktige saker blir vedtatt. På F©Rs generalforsamling kan rettighetshavere som har forvaltningskontrakt møte.

Ønsker du å ta opp en sak til årsmøtet eller generalforsamlingen? Skriv i så fall til medlem@filmforbundet.no før lørdag 13. mai. Mer informasjon kommer snart!

Andre nyheter

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag

F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021.

Du kan forhåndsstemme ved personvalg

Hvis du ikke har mulighet til å komme på Filmforbundets årsmøtet, har du likevel mulighet til å forhåndstemme ved personvalg.

Du kan fortsatt rekke å melde deg på årsmøtet og generalforsamlingen!

Lørdag den 3. juni går Filmforbundets årsmøte og F©Rs generalforsamling av stabelen på Kunstnernes hus i Oslo. Det er her du har mulighet til å

Påmelding til årsmøtet og generalforsamling

Vi håper å se deg til årsmøtet og generalforsamlingen lørdag den 3. juni på Kunstnernes hus i Oslo. Tidspunkt for

Digitalt medlemsmøte om ny form på årsmøtet tirsdag 2. mai kl. 18.00

Årsmøtet er Filmforbundets øverste organ, hvor blant annet forbundets vedtekter blir vedtatt og forbundsstyret valgt. Filmforbundet er en organisasjon i vekst og

← Tidligere