Hvor skal du jobbe i august-oktober? Hjelp oss med oversikten før vi skal til Riksmekleren om TV-underholdningsoverenskomsten!

Vi er i gang med forberedelsene til møtet med Riksmekleren i slutten av august, og vi trenger din hjelp! Hvor skal du jobbe i august, september og/eller oktober måned?

Fyll ut dette skjemaet (TRYKK HER) og hjelp oss med å skaffe oversikt over produksjoner som er i gang i august-oktober. Jo bedre oversikt vi har over produksjoner og antallet medlemmer på disse, desto sterkere står vi i forhandlingene.

Viktig å merke seg: Det at vi går til Riksmekleren betyr ikke at vi skal streike. Å gå til Riksmekleren er en del av forhandlingsprosessen og et forsøk på å komme til enighet uten å måtte ta i bruk streik som virkemiddel. Vi håper på en konstruktiv dialog og en løsning som tilgodeser våre medlemmers krav.

Hvis det skulle bli streik, vil dere få beskjed fra oss om hvilke medlemmer og hvilke produksjoner som blir tatt ut. Medlemmer som blir tatt ut i streik får et skattefritt streikebidrag fra oss som en kompensasjon for bortfall av lønn. Vi kommer med mer informasjon dersom dette skulle bli aktuelt, men vi jobber som sagt for en løsning hos Riksmekleren som tilgodeser våre krav slik at vi unngår streik.

Hvis noen skulle få permitteringsvarsel fra arbeidsgiver, er dette kun et varsel og normal prosedyre fra arbeidsgiver i den situasjonen vi er i nå.

Målet vårt er å få gjennomslag for våre krav om at overenskomsten skal omfatte alle, også faste ansatte, produsenter og produksjonsledere som tidligere har stått utenfor.

Vi har også bedt om et lønnsløft i år, da minstelønnen i TV-underholdning er for lav sammenlignet med resten av bransjen og arbeidslivet generelt. Vi kan ikke godta at budsjettene for TV-produksjoner presses til det uforsvarlige.

Veldig gjerne spre budskapet og skjemaet til andre kollegaer i bransjen. Dersom du har en kollega som ikke er medlem, si at de kan melde seg inn her (TRYKK HER). 

Andre nyheter

VIKTIG INFORMASJON SOM FØLGE AV BRUDDET I FORHANDLINGENE PÅ TV-UNDERHOLDNING:

Blir du spurt om medlemskap i Filmforbundet? Det kan du nekte å opplyse om Vi har forstått at noen produksjonsselskap har begynt å kartlegge fagorganisasjon blant dere. Vi har stor forståelse for at dette kan oppleves ubehagelig. Det er viktig å vite at du kan nekte å oppgi denne informasjonen da det både kan være diskriminerende

Brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke.

Det ble brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke. Vi trenger nå Riksmeklers bistand for å forsøke å komme i mål. Våre medlemmer som jobber med tv-underholdning er svært presset både på lave lønninger, stadig lavere budsjetter, kortere leveringsfrister og lengre dager. Dagens overenskomst inkluderer blant annet ikke faste ansatte, produsenter eller produksjonsledere.

Vil du være med og bestemme fremtidens norske Oscarkandidater? 

Nå har du mulighet til å være med i Oscarkomiteen! Valgkomiteen i Filmforbundet søker etter et medlem og en vararepresentant til å representere Filmforbundet i Oscarkomiteen de neste to årene. Arbeidsmengden har normalt sett vært deltakelse på tre årlige møter som holdes på høsten, samt å se filmene som skal vurderes. For frilansere er vervet i komiteen

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag! 

F©R skal i 2024 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2022. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for omtrent 20 enkeltstående produksjoner. Registreringsskjemaene er nå åpne! Fristen for registrering er midnatt søndag 23. juni 2024. 📝Vi anbefaler deg å lese igjennom vår huskelapp (seks punkter) før registrering, trykk

Påmelding og sakspapirer til F©Rs generalforsamling

⏰Når? Vi starter kl. 17.45 onsdag 22. mai. 📍Hvor? Kronesalen på Sentralen. Adressen er Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo. Vi starter generalforsamlingen med en kjapp puls på bransjen av medieforsker Vilde Schanke Sundet fra OsloMet med tittelen: “Fra Exit til Luksusfellen: Med strømming har norsk drama gått fra gullalder til tøff tid på kort tid. Hva betyr det?” Etter generalforsamlingen

← Tidligere