Kontakt oss

Forbundskontoret har ansvaret for Filmforbundets daglige drift. Vi har kontor på Filmens Hus, Dronningens gate 16 i Oslo. Har du spørsmål? Kontakt oss på e-post eller på telefon. Tlf. sentralbord: 21 52 33 80 (Betjent hverdager kl. 11.00-15.00).

Henvendelse:Kontakt oss på e-post:
Er du medlem og har spørsmål om arbeidskontrakter, overtid , lønnsforhold?juridisk@filmforbundet.no
Har du spørsmål om F©R, Filmforbundets organisasjon for rettighetsforvaltning? for@filmforbundet.no
Er du medlem og har spørsmål om kontingent? kontingent@filmforbundet.no
Har du spørsmål om Bibliotekvederlagsordningen?info@filmvederlagsfondet.no
Har du spørsmål om Innkjøpsordningen?innkjopsordningen@filmforbundet.no
Har vi kjøpt varer eller tjenester fra deg? faktura@filmforbundet.no
Er du medlem og har spørsmål om pensjon?pensjon@filmforbundet.no
Har du spørsmål om medlemskapet, om innmelding og utmelding?medlem@filmforbundet.no
Alle andre henvendelserpost@filmforbundet.no

Elisabeth O. Sjaastad

Forbundsleder

+47 906 83 800

elisabeth@filmforbundet.no

Bjørn-Wiggo Renø

Daglig leder

+47 911 36 614

bjorn-wiggo@filmforbundet.no

Anneli Hafredal

Forvaltningsleder

+47 901 26 260

anneli@filmforbundet.no

Bjørn Alexander Brem

Forbundsadvokat

bjorn@filmforbundet.no

 

(for spørsmål om overenskomster og lønn m.m., skriv til juridisk@filmforbundet.no)

August Falch

Forbundsjurist

august@filmforbundet.no

 

(for spørsmål om overenskomster og lønn m.m., skriv til juridisk@filmforbundet.no)

Julie Ingerø Rynning

Forbundsjurist

julie@filmforbundet.no

 

(for spørsmål om overenskomster og lønn m.m., skriv til juridisk@filmforbundet.no)

Leila Rasthe

Forbundsjurist (i permisjon)

 

 

(for spørsmål om overenskomster og lønn m.m., skriv til juridisk@filmforbundet.no)

Ingrid Birkenes

Administrasjons – og forvaltningskonsulent

ingrid@filmforbundet.no

Sunniva Bærug

Kommunikasjonsansvarlig, tillitsvalgt og ansattrepresentant i Styret.

sunniva@filmforbundet.no

Jostein Brå Oksavik

Prosjektleder for kurs og kompetanse, og verneombud

jostein@filmforbundet.no