Kontakt oss

Forbundskontoret har ansvaret for Filmforbundets daglige drift. Vi har kontor på Filmens Hus, Dronningens gate 16 i Oslo. Har du spørsmål? Kontakt oss på e-post eller på telefon. Tlf. sentralbord: 21 52 33 80 (Betjent hverdager kl. 11.00-15.00).

Henvendelse:Kontakt oss på e-post:
Er du medlem og har spørsmål om arbeidskontrakter, overtid , lønnsforhold?juridisk@filmforbundet.no
Har du spørsmål om F©R, Filmforbundets organisasjon for rettighetsforvaltning? for@filmforbundet.no
Er du medlem og har spørsmål om kontingent? kontingent@filmforbundet.no
Har du spørsmål om Bibliotekvederlagsordningen?info@filmvederlagsfondet.no
Har vi kjøpt varer eller tjenester fra deg? faktura@filmforbundet.no
Er du medlem og har spørsmål om pensjon?pensjon@filmforbundet.no
Har du spørsmål om medlemskapet, om innmelding og utmelding?medlem@filmforbundet.no
Alle andre henvendelserpost@filmforbundet.no

Elisabeth O. Sjaastad

Forbundsleder

+47 906 83 800

elisabeth@filmforbundet.no

Morten Deol

Administrasjonssjef

+47 992 78 230

morten@filmforbundet.no

Anneli Hafredal

Forvaltningsleder

+47 901 26 260

anneli@filmforbundet.no

Bjørn Alexander Brem

Forbundsadvokat

+47 993 08 677

bjorn@filmforbundet.no

 

(for spørsmål om overenskomster og lønn m.m., skriv til juridisk@filmforbundet.no)

Leila Rasthe

Forbundsjurist

+47 915 54 672

leila@filmforbundet.no

 

(for spørsmål om overenskomster og lønn m.m., skriv til juridisk@filmforbundet.no)

August Falch

Forbundsjurist

+47 930 38 266

august@filmforbundet.no

 

(for spørsmål om overenskomster og lønn m.m., skriv til juridisk@filmforbundet.no)

Ingrid Birkenes

Administrasjons – og forvaltningskonsulent

+47 928 50 797

ingrid@filmforbundet.no

Sunniva Bærug

Kommunikasjonsansvarlig

+47 919 05 926

sunniva@filmforbundet.no

Jostein Brå Oksavik

Prosjektleder for kurs og kompetanse

+47 932 57 721

jostein@filmforbundet.no