Alt du trenger å vite om Filmforbundets landsmøte

Norsk filmforbunds landsmøte holdes den 27. – 28. april på Voksenåsen hotell. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery har takket ja til å åpne landsmøtet, og vi ser frem til en spennende og viktig helg.

Alle delegatene må være registrert før landsmøtet åpner klokka 10.00. Dette skjer i Filmforbundets egen landsmøteinnsjekk på hotellet. Sørg for å være ute i god tid, for her kan det bli kø. Registrering åpner klokka 09.00 lørdag 27. april.

Viktig informasjon finner du i Filmforbundets landsmøteguide – klikk her for å lese program og praktisk informasjon.

Det er et medlem som møter på landsmøtet med stemmerett, som er interessert i å lære mer og bidra i diskusjoner. Vi har ikke andre krav til kvalifikasjoner.

Antall delegater per delegatgruppe/faggruppe beregnes ut fra totalt antall medlemmer i Norsk filmforbund for å sikre bred representasjon av medlemsmassen på landsmøtet, som er Filmforbundets øverste organ.

Vi ønsker at så mange som mulig melder interesse – uavhengig om du er fast ansatt, midlertidig, selvstendig næringsdrivende, student eller senior.

Hvis flere melder seg som delegater for en delegatgruppe enn det er plasser til, vil det holdes valg innad i den aktuelle delegatgruppen, og det vil opprettes ventelister.

Alle delegater får dekket hotellopphold og måltider, inklusiv festmiddag lørdag kveld. Dersom du er delegat og reisekostnadene tur/retur til landsmøtet overstiger 300 kr, vil vi dekke reisekostnader for rimeligste reisemåte for overskytende beløp. Ved tvil, kontakt daglig leder Bjørn-Wiggo Renø på bjorn-wiggo@filmforbundet.no. Trykk her for å komme til skjema for reiseutlegg.

 

Landsmøtet skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet blant vår medlemsmasse.

Vi har derfor opprettet ulike delegatgrupper/faggrupper basert på medlemmers primære fagfunksjon, som tar utgangspunkt i inngåtte tariffavtaler/overenskomster og F©Rs generalforsamling sin vedtatte fordelingsplan.

Vi har følgende delegatgrupper: Regi, manus, foto/lys, klipp, lyd, produksjonsdesign/scenografi, kostymedesign/maskør/VFX, casting/script/stunt, produksjonsdesing/innspillingsledelse/kontoransatte, animasjon.

Hvilke fagfunksjoner som tilhører de ulike delegatgruppene, kan du se her: 

RegiManusFoto/lysKlippLydProduksjonsdesign/ScenografiKostymedesign/Maskør/VFXCasting/Script/StuntProduksjon/Innspillingsledelse/KontoransatteAnimasjon
RegiManusFoto/DOPKlipperLydsjefProduksjonsdesignKostymedesignScriptProduksjonslederAnimatør med hovedregi
RedaktørManus fagassisentB-fotoSammensyerLyddesignerScenografMaskørCasting ansvarligProd sekretærAnimatør
EtterarbeidsredaktørKameraoperatørHovedklipperA-lydDekoratørVFXCastingKoordinatorCG Artist-Compositor
EtterarbeidsregiStillsfotoOffline klipperLydSnekkerSminkeDeltageransvarligInnspillingsleder (1st AD)CG Artist-Modeler
LetregiSteadySekvensklipperB-lydSjefsrekvisitørSminkørStuntkoordinatorInnspillingskoordinator (2nd AD)CG-Artist Concept Artist
LetprodusentFlerkameraSenior klipperLydsassistentSet rekvisitørStylistStuntutøverInnspillingsassistent (3rd AD) CG-Artist Layout Artist
ReporterKranKlippeassistentRekvisitørFrisørCasting assistentProduksjonsassistentCG-Artist Matte Painter
VJDITGrovklipperLocation managerSet kostymørCG-Artist Texture Artist
B-regiLysmesterDelklipperLocation scoutSyerTDs FX (technical director FX)
RegiassistentGripPromoklipperLocation assistentSFX-ansvarligTDs rigging
DubberegiKameraassistentLoggerRekvisittassistentFargekorrigererTeknisk assistant
GripassistentOnlinerScenografassistentKostymeassisentVFX Supervisor
LysassistentRunnerMaskørassistent
Sminkeassistent

Hver delegatgruppe har sine delegater til landsmøtet. Hvis flere melder seg som delegater for en delegatgruppe enn det er plasser til, vil det holdes valg innad i den aktuelle delegatgruppen, og det vil opprettes ventelister.

Antall delegater per delegatgruppe/faggruppe fordeles etter følgende regler:
(Prosentvis andel medlemmer i delegatgruppene beregnes ut fra totalt antall medlemmer i Norsk filmforbund)

Antall medlemmer i delegatgrupperAntall delegater
0-2%1
2-5%2
5-10%4
10-15%7
15-20%10
20-25%13
25-30%16
30%19

Vi har medlemmer som jobber innenfor mange ulike bransjefelt, og vi har som mål om å få til en lik representasjon mellom bransjefeltene på landsmøtet.

Landsmøtet sikrer et bredere spekter av stemmer og skaper et forum som gjenspeiler mangfoldet blant vår medlemsmasse.

Hvis piloten blir en suksess, vil landsmøtet med delegatmodell, holdes fysisk annethvert år, hvor de store diskusjonene og strategiske beslutninger tas. Landsmøtet holdes over en helg og skal ha en faglig og sosial tilnærming som skaper større engasjement blant medlemmene.

Det digitale landsmøtet som holdes årene mellom de fysiske landsmøtene, håndterer hovedsakelig essensielle formaliteter, som for eksempel årsregnskap, budsjett, revisjon, kontrollkomité, og forslag til saker til det fysiske landsmøtet.

Bli en del av Filmforbundets videre utvikling mot et sterkere, mer representativt fellesskap for TV- og filmmiljø ved å melde deg som delegat eller bli med som observatør.

 

På grunn av overgangen til landsmøtet til delegatmodell, vil F©Rs generalforsamling bli holdt separat onsdag den 22. mai 2024.  

 

Alle delegater får dekket hotellopphold og måltider, inklusive festmiddag lørdag kveld. Dersom du er delegat og reisekostnadene tur/retur til landsmøtet overstiger 300 kr, vil vi dekke reisekostnader for rimeligste reisemåte for overskytende beløp. Ved tvil, kontakt daglig leder Bjørn-Wiggo Renø på bjorn-wiggo@filmforbundet.no. For å motta refusjon må du sende inn reiseutleggskjema etter avsluttet landsmøte. 

Trykk her for å komme til skjema for reiseutlegg.