Alt du trenger å vite om Filmforbundets landsmøte

I år markerer vi en stor endring for Filmforbundet. En pilot, landsmøtet med delegatmodell, gjennomføres for første gang helgen den 27. – 28. april på Voksenåsen hotell.

Målet er at landsmøtet skal bli en innholdsrik helg, med livlige diskusjoner, gjennomgang av krav og forberedelser til tarifforhandlingene og workshops. Ikke minst gir landsmøtet medlemmene våre en gylden sjanse til å bli kjent på tvers av fagfunksjoner, bransjefelt og geografi.

Vi vil oppdatere denne siden løpende, og legge ut saksdokumenter og program m.m. så snart det er klart.

På grunn av overgangen til landsmøtet til delegatmodell, vil F©Rs generalforsamling bli holdt separat onsdag den 22. mai 2024.  

Spørsmål og svar

Vi har samlet opp ofte stilte spørsmål her 👇.Dersom du ikke finner svar på spørsmålene dine om Filmforbundets landsmøte her, send oss en e-post på medlem@filmforbundet.no

 

Landsmøtet skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet blant vår medlemsmasse.

Vi har derfor opprettet ulike delegatgrupper/faggrupper basert på medlemmers primære fagfunksjon, som tar utgangspunkt i inngåtte tariffavtaler/overenskomster og F©Rs generalforsamling sin vedtatte fordelingsplan.

Vi har følgende delegatgrupper: Regi, manus, foto/lys, klipp, lyd, produksjonsdesign/scenografi, kostymedesign/maskør/VFX, casting/script/stunt, produksjonsdesing/innspillingsledelse/kontoransatte, animasjon.

Hvilke fagfunksjoner som tilhører de ulike delegatgruppene, kan du se her: 

RegiManusFoto/lysKlippLydProduksjonsdesign/ScenografiKostymedesign/Maskør/VFXCasting/Script/StuntProduksjon/Innspillingsledelse/KontoransatteAnimasjon
RegiManusFoto/DOPKlipperLydsjefProduksjonsdesignKostymedesignScriptProduksjonslederAnimatør med hovedregi
RedaktørManus fagassisentB-fotoSammensyerLyddesignerScenografMaskørCasting ansvarligProd sekretærAnimatør
EtterarbeidsredaktørKameraoperatørHovedklipperA-lydDekoratørVFXCastingKoordinatorCG Artist-Compositor
EtterarbeidsregiStillsfotoOffline klipperLydSnekkerSminkeDeltageransvarligInnspillingsleder (1st AD)CG Artist-Modeler
LetregiSteadySekvensklipperB-lydSjefsrekvisitørSminkørStuntkoordinatorInnspillingskoordinator (2nd AD)CG-Artist Concept Artist
LetprodusentFlerkameraSenior klipperLydsassistentSet rekvisitørStylistStuntutøverInnspillingsassistent (3rd AD) CG-Artist Layout Artist
ReporterKranKlippeassistentRekvisitørFrisørCasting assistentProduksjonsassistentCG-Artist Matte Painter
VJDITGrovklipperLocation managerSet kostymørCG-Artist Texture Artist
B-regiLysmesterDelklipperLocation scoutSyerTDs FX (technical director FX)
RegiassistentGripPromoklipperLocation assistentSFX-ansvarligTDs rigging
DubberegiKameraassistentLoggerRekvisittassistentFargekorrigererTeknisk assistant
GripassistentOnlinerScenografassistentKostymeassisentVFX Supervisor
LysassistentRunnerMaskørassistent
Sminkeassistent

Hver delegatgruppe har sine delegater til landsmøtet. Hvis flere melder seg som delegater for en delegatgruppe enn det er plasser til, vil det holdes valg innad i den aktuelle delegatgruppen, og det vil opprettes ventelister.

Antall delegater per delegatgruppe/faggruppe fordeles etter følgende regler:
(Prosentvis andel medlemmer i delegatgruppene beregnes ut fra totalt antall medlemmer i Norsk filmforbund)

Antall medlemmer i delegatgrupperAntall delegater
0-2%1
2-5%2
5-10%4
10-15%7
15-20%10
20-25%13
25-30%16
30%19

Vi har medlemmer som jobber innenfor mange ulike bransjefelt, og vi har som mål om å få til en lik representasjon mellom bransjefeltene på landsmøtet.

Lokallagene erstattes av regionslag. Regionslagene skal ikke være juridiske enheter, men anses som regionale arbeidsgrupper som finansieres og fasiliteres fra Filmforbundet sentralt.

Regionslagene skal representeres med to delegater per regionslag til landsmøtet. Regionslagene skal ha et større geografisk nedslagsfelt, slik at disse dekker hele Norge samlet sett. Følgende regionslag opprettes i 2024:

  • Regionslag Nord

  • Regionslag Sør

  • Regionslag Vest

  • Regionslag Midt-I

  • Regionslag Øst

Landsmøtet sikrer et bredere spekter av stemmer og skaper et forum som gjenspeiler mangfoldet blant vår medlemsmasse.

Hvis piloten blir en suksess, vil landsmøtet med delegatmodell, holdes fysisk annethvert år, hvor de store diskusjonene og strategiske beslutninger tas. Landsmøtet holdes over en helg og skal ha en faglig og sosial tilnærming som skaper større engasjement blant medlemmene.

Det digitale landsmøtet som holdes årene mellom de fysiske landsmøtene, håndterer hovedsakelig essensielle formaliteter, som for eksempel årsregnskap, budsjett, revisjon, kontrollkomité, og forslag til saker til det fysiske landsmøtet.

Bli en del av Filmforbundets videre utvikling mot et sterkere, mer representativt fellesskap for TV- og filmmiljø ved å melde deg som delegat eller bli med som observatør.