Hvorfor bli medlem i Filmforbundet?

Et medlemskap i Norsk filmforbundet gir deg tilgang til et støtteapparat som kjenner TV- og filmbransjen. Vi gir deg juridisk bistand ved kontraktinngåelse, vi sikrer deg vederlag for bruk av dine åndsverk, og vi sørger for en ryddigere TV- og filmbransje ved å inngå kollektive avtaler som gir deg gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi kjemper for at våre medlemmer skal ivaretas, og for å beholde kompetansen og kontinuiteten til norske TV- og filmarbeidere. Jo mer du bruker medlemskapet, desto større verdi vil du oppleve.

Vi organiserer alle bak kamera. Regi, manus, foto, klipp, lyd, scenografi, produksjonsdesign, kostyme, maske, VFX, redaktør, VJ, letprodusent, letregi, lys, animatører, script, first assistant directors, rekvisitt, SFX, produksjonsledere, dubb/versjonering, casting, sminke, location, stunt, kontoransatte og mange, mange fler.

 

ULIKE TYPER MEDLEMSKAP

Alle yrkesutøvere innenfor norsk audiovisuell produksjon (TV- og filmproduksjon-produksjon) og personer med avsluttet relevant fagutdannelse med varighet på minst 2 år eller tilsvarende, kan søke medlemskap i Filmforbundet. For ordinært medlemskap i Filmforbundet  gjelder følgende kontingentsats:

  • Innmeldingsavgift:  kr. 350,-.

  • Ordinær kontingent:  kr. 350,- pr. mnd.

Et månedlig fakturagebyr på kr. 35,- kommer i tillegg, med mindre du har avtalegiro eller kan motta e-faktura

Bli medlem

Student

Studenter ved utdanningssted for audiovisuell produksjon, godkjent av Statens lånekasse for utdanning, kan søke studentmedlemskap. Følgende satser gjelder for studentkontingent:

  • Innmeldingsavgift: kr. 117,-

  • Studentkontingent: kr. 117,- per mnd.

Et månedlig fakturagebyr på kr. 35,- kommer i tillegg, med mindre du har avtalegiro eller kan motta e-faktura. Vi tilbyr alle studenter studentkontingent også ett år etter avsluttet studium.

Bli medlem

Senior

Medlemmer går over til seniormedlemskap ved fylte 67 år, og betaler halv kontingent, altså:

  • Innmeldingsavgift: kr. 175,-
  • Seniorkontingent: kr. 175,- per mnd.

Et månedlig fakturagebyr på kr. 35,- kommer i tillegg, med mindre du har avtalegiro eller kan motta e-faktura. Les mer om seniormedlemskap & kontingentfritak i våre vedtekter.

Bli medlem

Støttemedlem

Støttemedlemskap kan søkes av personer som har tilknytning til TV- og filmbransjen, men som ikke oppfyller kriteriene i henhold til §§ 2-1 og 2-2 i vedtektene. Følgende satser gjelder for støttemedlemskap:

  • Innmeldingsavgift: kr. 175,-
  • Støttemedlemskap: kr. 175,- per mnd.

Et månedlig fakturagebyr på kr. 35,- kommer i tillegg, med mindre du har avtalegiro eller kan motta e-faktura. Støttemedlemmer har ikke rett til juridisk bistand. Les mer om begrensninger for denne typen medlemskap i våre vedtekter.

Bli medlem

Velkommen som medlem i Filmforbundet! Som medlem tar du nå del i et fellesskap med over 1500 organiserte fagarbeidere innenfor TV- og filmproduksjon. 

Filmforbundet er en demokratisk organisasjon som eies av medlemmene og hvor årsmøtet er det øverste organet. Årsmøtet velger bl.a. forbundsstyret og vedtar forbundets vedtekter, som alle medlemmer forplikter seg til å følge. 

Alle medlemmer følger de til enhver tid gjeldende tariffavtaler/overenskomster og opphavsrettsavtaler fremforhandlet av Filmforbundet. Du signerer forvaltningskontrakt med F©R ved innmelding slik at vi kan hjelpe deg å sikre dine rettigheter og inntekter dersom du har opphavsrett. Dersom du er rettighetshaver, vil vi anbefale deg å lese mer her om hva som skal til for å få vederlag fra F©R. 

Ditt medlemsnummer og medlemskort vil du finne i appen “GNIST”, som du kan få tilgang til så snart første medlemskontingent er betalt. Trykk på denne lenken for å komme i gang: KOM I GANG. Ditt brukernavn i GNIST er din e-postadresse. 

Vi anbefaler alle våre medlemmer å opprette  avtalegiro med oss i sin nettbank, for automatisk og korrekt betaling av kontingent. Kontakt banken din dersom du trenger hjelp til dette. Du kan få oversikt over alle dine ubetalte og betalte kontingentfakturaer under “din side” i appen Gnist. Dersom du trenger hjelp med Gnist kan du ta kontakt med Styreweb på KUNDESERVICE@STYREWEB.COM, eller på telefonnummer 72909001.

Som medlem av Filmforbundet, kan du få fradrag på skatten for betalt fagforeningskontingent. Per i dag må du selv opplyse om dette i skattemeldingen, men vi ønsker at dette fylles inn automatisk og jobber nå med dette.

Har du juridiske henvendelser, f.eks. spørsmål angående arbeidskontrakt, skriv til juridisk@filmforbundet.no. Andre medlemshenvendelser kan rettes til medlem@filmforbundet.no.

Du kan lese om alle medlemsfordeler her. 

Norsk Filmforbund har tre lokallag: Nord-Norge, Vest og Sør-Vest. Dersom du tilhører et av disse lokallagene, vil du bli inkludert.

Les våre medlemsmailer og følg oss på sosiale medier for å få innsikt i hva du har rett på av lønn og rettigheter, våre tilbud og medlemsgoder, og for å bli orientert om hva vi arbeider med. Sentralbordets telefonnummer er 21 52 33 80 og er åpent alle hverdager mellom kl. 11.00 og 15.00.

Velkommen og takk for at du velger å stå sammen med dine kollegaer og styrke bransjen gjennom ditt medlemskap!

Nye medlemmer mottar første faktura for medlemskontingent på e-post eller i nettbanken din som en e-faktura. Vi anbefaler alle våre medlemmer å opprette avtale om avtalegiro i sin nettbank, for automatisk og korrekt betaling av kontingent. 

Når du mottar din første faktura på e-post eller i nettbanken din, kan du opprette AvtaleGiro. Alt det praktiske vedrørende AvtaleGiro avtales direkte med banken. 

Du kan få oversikt over alle dine fakturaer under “dine sider” i appen GNIST.

Trykk på denne lenken for å komme i gang: KOM I GANG. Ditt brukernavn i GNIST er din e-postadresse. Dersom du trenger hjelp med Gnist kan du ta kontakt med Styreweb på KUNDESERVICE@STYREWEB.COM, eller på telefonnummer 72909001.

Som medlem av Norsk filmforbund, kan du få fradrag på skatten for betalt medlemskontingent.

Per i dag må du selv opplyse om dette i skattemeldingen, men vi jobber for at dette fylles inn automatisk.

Les mer om hvordan du kan føre dette inn i skattemeldingen din her. 

Vi benytter appen GNIST som ditt elektroniske medlemskort. Som nytt medlem, får du tilgang til medlemskortet så snart første medlemskontigent er betalt.

Trykk på denne lenken for å komme i gang: KOM I GANG. Ditt brukernavn i GNIST er din e-postadresse. Dersom du trenger hjelp med Gnist kan du ta kontakt med Styreweb på KUNDESERVICE@STYREWEB.COM, eller på telefonnummer 72909001.

Alle fakturaene kan du også finne på “dine sider” i GNIST. Dersom du ikke oppretter avtalegiro, slik at betalingen foregår automatisk, kan du i stedet betale dine utestående fakturaer med VIPPS, i tillegg til vanlig bankbetaling.

For å melde deg ut av Norsk filmforbund må du bruke dette utmeldingsskjemaet:

Utmeldingsskjemaet, trykk her.

VIKTIG INFORMASJON OM UTMELDING

I henhold til vedtektenes § 10-2 første ledd vil medlemskapet opphøre tre måneder etter at Filmforbundet har mottatt utmeldingsskjemaet. Plikten til å betale kontingent opphører følgelig tre måneder etter utmelding. Ved utmelding teller vi med den måneden du har meldt deg ut via utmeldingskjemaet. Det vil med andre ord si at hvis du melder deg ut f.eks. 15. mai, vil du bli satt som utmeldt 31. juli.

Bestemmelsene knyttet til utmeldinger må være der for at vi som organisasjon skal ha en forutsigbarhet hva gjelder økonomi, juridisk bistand og antall medlemmer vi representerer i forhandlinger om lønn og arbeidsvilkår for bransjen.

Dersom Filmforbundet har utsendt plassoppsigelse i henhold til Lov om arbeidstvist eller om det er gjort vedtak om sympatistreik, kan ikke medlemmer innenfor det gjeldende tariffområdet melde seg ut så lenge tvisten pågår.

Du kan beholde din forvaltningskontrakt med F©R selv om du melder deg ut, men da vil ekstra 10 prosent av vederlaget gå til administrasjonen som jobber for å forhandle vilkår for din opphavsrett og for å fortsatt sikre kollektive inntekter til deg som rettighetshaver. Ønsker du også å si opp din forvaltningskontrakt, må dette gjøres særskilt med 6 måneders varsel, tidligst fra neste kalenderår. Du vil imidlertid fortsatt være omfattet av allerede inngåtte rettighetsavtaler på dine vegne, men ikke fremtidige. Ved ønske om oppsigelse av forvaltningskontrakt, skal du skrive til for@filmforbundet.no.

Takk for din tid som medlem, og velkommen tilbake hvis det skulle bli aktuelt senere.