Meld deg på fagseminar om 1st ADs

Den 30. april arrangerer Norsk filmforbund, Virke Produsentforening og Den norske filmskolen et fagseminar om 1st ADs rolle i norsk film og serieproduksjon. Blant innlederne er regissør Joachim Trier, 1st AD Mike Lundin og linjeprodusent Kaare Storemyr.

SE PROGRAM OG MELD DEG PÅ HER.  

Overgangen fra innspillingsleder til 1st AD innebærer strukturelle endringer for måten film og serier blir til på i Norge. Gjennom et fagseminar ønsker vi å sikre god dialog og økt kunnskap om en slik omlegging. De siste ti årene har det nye systemet med ADs langt på vei blitt innført for større fiksjonsproduksjoner, men uten en åpen samtale om hva denne omleggingen innebærer. 

Innspillingsleder er nr 4 i produsentens linje, mens 1st AD er nr 2 i regilinja og er dermed sidestilt med linjeprodusent. Vi trenger derfor å avklare hvilket ansvar, oppgaver og ressurser som hører inn under denne stillingen. I tillegg vil vi diskutere kompetansen vi  trenger  for å utvikle denne produksjonsmodellen — både hos regissørene, linjeprodusentene og 1st ADs.

Innspillene som kommer under fagseminaret vil bli tatt med videre i arbeidet med å utvikle tilbud for etter- og videreutdanning. 

Filmskolen er veldig glade for å kunne samarbeide tett med bransjen og ikke minst Norsk filmforbund for å utvikle kurs. Det er de som best vet hvor skoen trykker, og vi vil gjerne bidra med å utvikle fagtilbud som kan være med på å øke kompetansen der den trengs, sier Gry Rustad, fagansvarlig for filmskolens EVU-satsning

Ansvarlig for kurs og kompetanseutvikling i Filmforbundet, Jostein Brå Oksavik, ser frem til det videre samarbeidet med filmskolen og ser et sterkt behov for slike kurs.

Vi i Norsk filmforbund ønsker vi å utvikle tilsvarende tilbud for stadig flere faggrupper i samråd med TV- og filmbransjen, og særlig for fag hvor det ikke finnes høyskoleutdannelse. Siden den norske bransjen er relativt liten, jobber vi også for å styrke samarbeidete mellom faggrupper i Norden, sier Jostein Brå Oksavik. 

Seminaret er støttet av Norsk filminstitutt, Viken filmsenter, Virke produsentforeningen og Norsk filmforbund.

Program:  

Fagseminar 1st AD i Norge.

Hvor: Filmskolen, Sandakerveien 24C, Oslo. 

Den norske filmskolen Oslo, Høgskolen i Innlandet

Når: Lørdag 30. april, kl. 12.00 – 16.30.

Inngangspris: 200 kr. Kan betales med Vipps eller kontakt. Lunsj er inkludert i prisen.

12.05    Velkommen v. Jostein B Oksavik, prosjektleder i Norsk filmforbund.

12.10    Etter- og videreutdanning: Den norske filmskolen ved Gry Rustad.

12.15  Hvor står vi? Hvor går vi? 

Paneldeltakere: 

1st ADs Norge v Magnus Waal: Fra innspillingsleder til 1st AD. Fullmakter, ansvar og  ressurser

1st ADs Norge v Katinka Lotherington: 1st ADs nasjonalt og internasjonalt. Hva kan vi lære av hverandre?

Linjeprodusent TNN, Per Henry Borch: Kompetanse og kapasitetsbehov ved økt internasjonalisering 

 

13.15   Kort Q&A  

Alle tre innledere og moderator på scenen

Moderator: Gry Rustad, HINN 

13.30    Lunsj

14.15   Fokus-samtale. 

Hvilke betydning har ADs systemet forregissørens arbeidsbetingelser og produsentens mål om Production Value?

Triangelet Regissør, 1st AD og Linjeprodusent: Joachim TrierMike Lundin og Kaare Storemyr

Moderator: Jostein B Oksavik, NFF

15.15   Kaffepause    

15.30   Panelsamtale 

Hvordan ønsker vi at den norske modellen skal fordele ansvar, oppgaver og ressurser mellom ADs, regi og produksjonskontoret? 

Hvilke kompetanse krever dette – for alle tre parter?

I panelet:

Regissør Joachim Trier

Linjeprodusent (NO) Kaare Storemyr

1st AD (SE) Mike Lundin                     

1st AD (NFF) Kristian Nissen

1st AD (NFF) Jonas Viken Øby    

Regissør Grethe Bøe        

Linjeprodusent Lina Pedersen 

Moderator Frederick Howard

16.30    Takk for i dag

Seminaret er støttet av Norsk filminstitutt, Viken filmsenter, Virke produsentforeningen og Norsk filmforbund.

Andre nyheter

HMS-kurs tilpasset TV- og filmbransjen i november

Bli kjent med arbeidsmiljøloven, og få veiledning fra dyktige innledere for hvordan vi skaper en bedre og tryggere arbeidshverdag under et fire dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurs tilpasset TV- og filmbransjen 🎥. Kurset gir lovpålagt kompetansebevis for ledere, mellomledere og verneombud. TID: onsdag og torsdag 15. – 16. november og 29. – 30. november. Hver

Helse-, miljø-, og sikkerhetskurs tilpasset TV- og filmbransjen i november 

Bli kjent med arbeidsmiljøloven, og få veiledning fra dyktige innledere for hvordan vi skaper en bedre og tryggere arbeidshverdag under et fire dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurs tilpasset TV- og filmbransjen 🎥. Kurset gir lovpålagt kompetansebevis for ledere, mellomledere og verneombud. TID: onsdag og torsdag 15. – 16. november og 29. – 30. november. Hver

Få rabattert bransjeakkreditering til BIFF

Billettsalget til BIFF er i gang, og medlemmer av Filmforbundet kan benytte seg av den rabatterte bransjeakkrediteringen til kr 900 kr (ordinær pris 1300 kr). Les mer om bransjearrangementer her, og kjøp bransjeakkreditering her.  Husk medlemskortet som viser at du har rett på rabatt når du henter ut akkrediteringskortet. Akkrediteringen er personlig og kan ikke

Oppdater din fagfunksjon og bli del av et faglig nettverk! 

Fredag morgen/formiddag sender vi våre medlemmer en SMS og e-post gjennom vårt medlemsregister Styreweb hvor vi ber deg om å oppdatere din primære fagfunksjon. Vi vet at mange av dere har flere fagfunksjoner, men vi ber deg om å velge den fagfunksjonen du primært jobber med.  Du må ha relevant utdanning og/eller jobberfaring for den primære fagfunksjonen

Filmforbundet fraråder en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen fra 1. januar

Dekanene ved Høgskolen i Innlandet har utarbeidet en rapport som anbefaler en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen under paraplyen av et samlet fakultet. Både prosessen og rapporten har blitt heftig debattert i blant annet Rushprint. Alle berørte parter fikk anledning til å levere høringssvar til rapporten innen 15. september. HER ER FILMFORBUNDETS HØRINGSSVAR:   

← Tidligere