Norsk filmforbund søker en digitalt dyktig og engasjert daglig leder

Er du en erfaren leder med sterke digitale og administrative ferdigheter som er klar for en ny utfordring? Norsk filmforbund (NFF) er på jakt etter en engasjert, tydelig og utviklingsorientert daglig leder/administrasjonssjef til en organisasjon i vekst.

Som daglig leder i NFF vil du innta en nøkkelrolle i ledergruppen og få ansvaret for den daglige driften av forbundet. Du rapporterer til styreleder og vil samarbeide tett med forbundsleder og NFFs øvrige ledere og ansatte i den strategiske utviklingen av organisasjonen.

For å lykkes i denne rollen, bør du ha ledererfaring og være en god relasjonsbygger med evne til å se sammenhenger raskt, analysere hvilke tiltak som er nødvendige og følge dem helt til mål. Du vil ha det overordnede ansvaret for daglig administrativ drift, IT, økonomistyring, HR og prosjekthåndtering, samt personalansvar for ni ansatte.

Vi søker en kandidat med relevant utdannelse og erfaring innen økonomi og administrasjon, samt solid IT- og økonomiforståelse. Kompetanse innen personalledelse og organisasjonsutvikling er også viktig, samt evne til å tenke strategisk og effektivisere organisasjonens arbeidsprosesser.

Som daglig leder hos NFF vil du nyte godt av en utfordrende lederrolle i et spennende arbeidsmiljø, med fleksibel arbeidstid og store utviklingsmuligheter. Du vil bli en del av et dyktig og engasjert team, og få tilgang til trivelige og nyoppussede kontorlokaler på Filmens Hus sentralt i Oslo sentrum.

Hovedoppgaver:

  • Ansvar for forbundets økonomiske interesser, innkjøp og ressursforvaltning iht. gjeldende lovverk, forskrifter, forbundets vedtekter og prioriteringer, personalhåndboka, samt sørge for gode kvalitetssikringsrutiner.
  • Ansvar for forsvarlig drift, utvikling og jevnlige oppdateringer av forbundets IT-systemer.
  • Forberede relevante styresaker og ha ansvaret for iverksettelse av styrevedtak, og ha det overordnede ansvaret for gjennomføring av årsmøtet.
  • Styre og videreutvikle forbundets personalpolitikk og arbeidsmiljø.
  • Være bindeleddet mellom administrasjonen og den valgte ledelse, og samarbeide med de øvrige tillitsvalgte, komiteer og samarbeidspartnere.
  • Utføre små og store administrative oppgaver.

Lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Pensjonsinnskudd (3%), behandlingsforsikring og reiseforsikring tilbys også.

Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Er du den vi leter etter? Bli med oss på denne spennende reisen og bidra til å videreutvikle Norsk filmforbund som en viktig aktør i TV- og filmbransjen. Kandidater intervjues fortløpende.

SØK GJENNOM FINN.NO HER.

Søknadsfrist tirsdag 2. mai.

Om arbeidsgiveren
Norsk filmforbund er bransjens største fagforening for norske TV- og filmarbeidere med over 1.550 medlemmer. Norsk filmforbund har sin bakgrunn i Norsk Filmteknikeres Forbund av 1946, men fikk sin nåværende organisasjonsform i 1952. I dag organiserer vi fagfolk i alle funksjoner innen tv-underholdning, tv-drama, spillefilm, dokumentar og reklame.
Norsk filmforbund er tariffavtalepart med Virke/Virke Produsentforeningen, som representerer de fleste uavhengige produksjonsselskapene i Norge. Vi har også vår egen forvaltningsdel F©R, som fordeler mange millioner kroner i opphavsrettsvederlag til rettighetshavere for produksjoner som vises på tv og strømmeplattformer via direkteavtaler med kringkasterne i Norge, strømmetjenester som Netflix og HBO Nordic m.fl., og via vårt medlemskap i Norwaco.

I tillegg til å kjempe for gode arbeidsvilkår og bedre økonomiske betingelser for profesjonelle TV- og filmarbeidere, er vi en viktig samtalepartner for myndighetene i filmpolitikken og i utformingen av de offentlige støtteordningene. Norsk filmforbund jobber for en styrking av posisjonen til norsk film og tv både hjemme og ute, med et fokus på kontinuitet, kvalitet, og bredde.

Andre nyheter

Valgkomiteen utlyser flere spennende verv – søk nå!

Vil du sitte i styret til Filmforbundet? I valgkomiteen eller kontrollkomiteen? Eller hva med F©Rs fordelingsutvalg? Du har nå muligheten til å lære mer om TV- og filmbransjen, påvirke og gjøre en forskjell for deg og dine kolleger ved å melde din interesse for en rekke viktig verv som  skal velges på landsmøtet den 27.

Nå kan du søke bibliotekvederlag for 2023

Norsk filmvederlagsfond (NFVF) skal nå fordele bibliotekvederlag for norske audiovisuelle verk som var tilgjengelige for publikum på offentlig bibliotek i Norge i 2023. Det innebærer at hvis du er opphaver til et audiovisuelt verk som var gratis tilgjengelig for utlån for publikum i det norske biblioteksystemet i 2023 kan du søke bibliotekvederlag, dersom du oppfyller

HMS-kurs med Filmforbundet og Virke Produsentforeningen

Oppdater din kunnskap om endringene i arbeidsmiljøloven og lær mer om hvordan du kan bidra til en tryggere og bedre arbeidsdag gjennom dette fire-dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurset. HMS-kurset gir deg viktig kompetanse om loven og mulighet for å delta i viktige diskusjoner om arbeidsmiljø, sikkerhet, inkludering og bærekraft sammen med kolleger og dyktige innledere

Jobber du med eller har du interesse for tegnspråk i medieproduksjon?

Behovet for filmproduksjon på eller med tegnspråk er økende og fagfeltet utvikler seg i høyt tempo. Det stilles stadig større språklige, filmtekniske og kulturelle krav til filmprodusenter og universell utforming i media. Den 15. februar på Hjertnes kulturhus i Sandefjord inviterer Tegn.tv til en åpen fagdag for norske filmprodusenter, enten du er en erfaren tegnspråkprodusent eller en

Alt du trenger å vite om Filmforbundets landsmøte helgen den 27.-28. april

I år markerer vi en stor endring for Filmforbundet. En pilot, landsmøtet med delegatmodell, gjennomføres for første gang helgen den 27. – 28. april på Voksenåsen hotell. Målet er at landsmøtet skal bli en innholdsrik helg, med livlige diskusjoner, gjennomgang av krav og forberedelser til tarifforhandlingene og workshops. Ikke minst gir landsmøtet medlemmene våre en gylden sjanse til å bli kjent på

← Tidligere