Norsk filmforbund søker en digitalt dyktig og engasjert daglig leder

Er du en erfaren leder med sterke digitale og administrative ferdigheter som er klar for en ny utfordring? Norsk filmforbund (NFF) er på jakt etter en engasjert, tydelig og utviklingsorientert daglig leder/administrasjonssjef til en organisasjon i vekst.

Som daglig leder i NFF vil du innta en nøkkelrolle i ledergruppen og få ansvaret for den daglige driften av forbundet. Du rapporterer til styreleder og vil samarbeide tett med forbundsleder og NFFs øvrige ledere og ansatte i den strategiske utviklingen av organisasjonen.

For å lykkes i denne rollen, bør du ha ledererfaring og være en god relasjonsbygger med evne til å se sammenhenger raskt, analysere hvilke tiltak som er nødvendige og følge dem helt til mål. Du vil ha det overordnede ansvaret for daglig administrativ drift, IT, økonomistyring, HR og prosjekthåndtering, samt personalansvar for ni ansatte.

Vi søker en kandidat med relevant utdannelse og erfaring innen økonomi og administrasjon, samt solid IT- og økonomiforståelse. Kompetanse innen personalledelse og organisasjonsutvikling er også viktig, samt evne til å tenke strategisk og effektivisere organisasjonens arbeidsprosesser.

Som daglig leder hos NFF vil du nyte godt av en utfordrende lederrolle i et spennende arbeidsmiljø, med fleksibel arbeidstid og store utviklingsmuligheter. Du vil bli en del av et dyktig og engasjert team, og få tilgang til trivelige og nyoppussede kontorlokaler på Filmens Hus sentralt i Oslo sentrum.

Hovedoppgaver:

  • Ansvar for forbundets økonomiske interesser, innkjøp og ressursforvaltning iht. gjeldende lovverk, forskrifter, forbundets vedtekter og prioriteringer, personalhåndboka, samt sørge for gode kvalitetssikringsrutiner.
  • Ansvar for forsvarlig drift, utvikling og jevnlige oppdateringer av forbundets IT-systemer.
  • Forberede relevante styresaker og ha ansvaret for iverksettelse av styrevedtak, og ha det overordnede ansvaret for gjennomføring av årsmøtet.
  • Styre og videreutvikle forbundets personalpolitikk og arbeidsmiljø.
  • Være bindeleddet mellom administrasjonen og den valgte ledelse, og samarbeide med de øvrige tillitsvalgte, komiteer og samarbeidspartnere.
  • Utføre små og store administrative oppgaver.

Lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Pensjonsinnskudd (3%), behandlingsforsikring og reiseforsikring tilbys også.

Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Er du den vi leter etter? Bli med oss på denne spennende reisen og bidra til å videreutvikle Norsk filmforbund som en viktig aktør i TV- og filmbransjen. Kandidater intervjues fortløpende.

SØK GJENNOM FINN.NO HER.

Søknadsfrist tirsdag 2. mai.

Om arbeidsgiveren
Norsk filmforbund er bransjens største fagforening for norske TV- og filmarbeidere med over 1.550 medlemmer. Norsk filmforbund har sin bakgrunn i Norsk Filmteknikeres Forbund av 1946, men fikk sin nåværende organisasjonsform i 1952. I dag organiserer vi fagfolk i alle funksjoner innen tv-underholdning, tv-drama, spillefilm, dokumentar og reklame.
Norsk filmforbund er tariffavtalepart med Virke/Virke Produsentforeningen, som representerer de fleste uavhengige produksjonsselskapene i Norge. Vi har også vår egen forvaltningsdel F©R, som fordeler mange millioner kroner i opphavsrettsvederlag til rettighetshavere for produksjoner som vises på tv og strømmeplattformer via direkteavtaler med kringkasterne i Norge, strømmetjenester som Netflix og HBO Nordic m.fl., og via vårt medlemskap i Norwaco.

I tillegg til å kjempe for gode arbeidsvilkår og bedre økonomiske betingelser for profesjonelle TV- og filmarbeidere, er vi en viktig samtalepartner for myndighetene i filmpolitikken og i utformingen av de offentlige støtteordningene. Norsk filmforbund jobber for en styrking av posisjonen til norsk film og tv både hjemme og ute, med et fokus på kontinuitet, kvalitet, og bredde.

Andre nyheter

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag

F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021.

Du kan forhåndsstemme ved personvalg

Hvis du ikke har mulighet til å komme på Filmforbundets årsmøtet, har du likevel mulighet til å forhåndstemme ved personvalg.

Du kan fortsatt rekke å melde deg på årsmøtet og generalforsamlingen!

Lørdag den 3. juni går Filmforbundets årsmøte og F©Rs generalforsamling av stabelen på Kunstnernes hus i Oslo. Det er her du har mulighet til å

Påmelding til årsmøtet og generalforsamling

Vi håper å se deg til årsmøtet og generalforsamlingen lørdag den 3. juni på Kunstnernes hus i Oslo. Tidspunkt for

Digitalt medlemsmøte om ny form på årsmøtet tirsdag 2. mai kl. 18.00

Årsmøtet er Filmforbundets øverste organ, hvor blant annet forbundets vedtekter blir vedtatt og forbundsstyret valgt. Filmforbundet er en organisasjon i vekst og

← Tidligere