Norsk filmforbund søker en digitalt dyktig og engasjert daglig leder

Er du en erfaren leder med sterke digitale og administrative ferdigheter som er klar for en ny utfordring? Norsk filmforbund (NFF) er på jakt etter en engasjert, tydelig og utviklingsorientert daglig leder/administrasjonssjef til en organisasjon i vekst.

Som daglig leder i NFF vil du innta en nøkkelrolle i ledergruppen og få ansvaret for den daglige driften av forbundet. Du rapporterer til styreleder og vil samarbeide tett med forbundsleder og NFFs øvrige ledere og ansatte i den strategiske utviklingen av organisasjonen.

For å lykkes i denne rollen, bør du ha ledererfaring og være en god relasjonsbygger med evne til å se sammenhenger raskt, analysere hvilke tiltak som er nødvendige og følge dem helt til mål. Du vil ha det overordnede ansvaret for daglig administrativ drift, IT, økonomistyring, HR og prosjekthåndtering, samt personalansvar for ni ansatte.

Vi søker en kandidat med relevant utdannelse og erfaring innen økonomi og administrasjon, samt solid IT- og økonomiforståelse. Kompetanse innen personalledelse og organisasjonsutvikling er også viktig, samt evne til å tenke strategisk og effektivisere organisasjonens arbeidsprosesser.

Som daglig leder hos NFF vil du nyte godt av en utfordrende lederrolle i et spennende arbeidsmiljø, med fleksibel arbeidstid og store utviklingsmuligheter. Du vil bli en del av et dyktig og engasjert team, og få tilgang til trivelige og nyoppussede kontorlokaler på Filmens Hus sentralt i Oslo sentrum.

Hovedoppgaver:

  • Ansvar for forbundets økonomiske interesser, innkjøp og ressursforvaltning iht. gjeldende lovverk, forskrifter, forbundets vedtekter og prioriteringer, personalhåndboka, samt sørge for gode kvalitetssikringsrutiner.
  • Ansvar for forsvarlig drift, utvikling og jevnlige oppdateringer av forbundets IT-systemer.
  • Forberede relevante styresaker og ha ansvaret for iverksettelse av styrevedtak, og ha det overordnede ansvaret for gjennomføring av årsmøtet.
  • Styre og videreutvikle forbundets personalpolitikk og arbeidsmiljø.
  • Være bindeleddet mellom administrasjonen og den valgte ledelse, og samarbeide med de øvrige tillitsvalgte, komiteer og samarbeidspartnere.
  • Utføre små og store administrative oppgaver.

Lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Pensjonsinnskudd (3%), behandlingsforsikring og reiseforsikring tilbys også.

Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Er du den vi leter etter? Bli med oss på denne spennende reisen og bidra til å videreutvikle Norsk filmforbund som en viktig aktør i TV- og filmbransjen. Kandidater intervjues fortløpende.

SØK GJENNOM FINN.NO HER.

Søknadsfrist tirsdag 2. mai.

Om arbeidsgiveren
Norsk filmforbund er bransjens største fagforening for norske TV- og filmarbeidere med over 1.550 medlemmer. Norsk filmforbund har sin bakgrunn i Norsk Filmteknikeres Forbund av 1946, men fikk sin nåværende organisasjonsform i 1952. I dag organiserer vi fagfolk i alle funksjoner innen tv-underholdning, tv-drama, spillefilm, dokumentar og reklame.
Norsk filmforbund er tariffavtalepart med Virke/Virke Produsentforeningen, som representerer de fleste uavhengige produksjonsselskapene i Norge. Vi har også vår egen forvaltningsdel F©R, som fordeler mange millioner kroner i opphavsrettsvederlag til rettighetshavere for produksjoner som vises på tv og strømmeplattformer via direkteavtaler med kringkasterne i Norge, strømmetjenester som Netflix og HBO Nordic m.fl., og via vårt medlemskap i Norwaco.

I tillegg til å kjempe for gode arbeidsvilkår og bedre økonomiske betingelser for profesjonelle TV- og filmarbeidere, er vi en viktig samtalepartner for myndighetene i filmpolitikken og i utformingen av de offentlige støtteordningene. Norsk filmforbund jobber for en styrking av posisjonen til norsk film og tv både hjemme og ute, med et fokus på kontinuitet, kvalitet, og bredde.

Andre nyheter

HMS-kurs tilpasset TV- og filmbransjen i november

Bli kjent med arbeidsmiljøloven, og få veiledning fra dyktige innledere for hvordan vi skaper en bedre og tryggere arbeidshverdag under et fire dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurs tilpasset TV- og filmbransjen 🎥. Kurset gir lovpålagt kompetansebevis for ledere, mellomledere og verneombud. TID: onsdag og torsdag 15. – 16. november og 29. – 30. november. Hver

Helse-, miljø-, og sikkerhetskurs tilpasset TV- og filmbransjen i november 

Bli kjent med arbeidsmiljøloven, og få veiledning fra dyktige innledere for hvordan vi skaper en bedre og tryggere arbeidshverdag under et fire dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurs tilpasset TV- og filmbransjen 🎥. Kurset gir lovpålagt kompetansebevis for ledere, mellomledere og verneombud. TID: onsdag og torsdag 15. – 16. november og 29. – 30. november. Hver

Få rabattert bransjeakkreditering til BIFF

Billettsalget til BIFF er i gang, og medlemmer av Filmforbundet kan benytte seg av den rabatterte bransjeakkrediteringen til kr 900 kr (ordinær pris 1300 kr). Les mer om bransjearrangementer her, og kjøp bransjeakkreditering her.  Husk medlemskortet som viser at du har rett på rabatt når du henter ut akkrediteringskortet. Akkrediteringen er personlig og kan ikke

Oppdater din fagfunksjon og bli del av et faglig nettverk! 

Fredag morgen/formiddag sender vi våre medlemmer en SMS og e-post gjennom vårt medlemsregister Styreweb hvor vi ber deg om å oppdatere din primære fagfunksjon. Vi vet at mange av dere har flere fagfunksjoner, men vi ber deg om å velge den fagfunksjonen du primært jobber med.  Du må ha relevant utdanning og/eller jobberfaring for den primære fagfunksjonen

Filmforbundet fraråder en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen fra 1. januar

Dekanene ved Høgskolen i Innlandet har utarbeidet en rapport som anbefaler en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen under paraplyen av et samlet fakultet. Både prosessen og rapporten har blitt heftig debattert i blant annet Rushprint. Alle berørte parter fikk anledning til å levere høringssvar til rapporten innen 15. september. HER ER FILMFORBUNDETS HØRINGSSVAR:   

← Tidligere