Ny samarbeidsavtale mellom Norsk filmforbund og svenske Scen & Film.

Er du svensk og jobber på norske TV- og filmproduksjoner? Eller er du norsk og jobber på svenske TV- og filmproduksjoner? Da er den nye avtalen om gjensidig representasjon mellom Norsk filmforbund (NFF) og svenske Scen & Film og Copyright Scen & Film relevant for deg.

Avtalen innebærer at når medlemmer av Scen & Film deltar i norske produksjoner, det vil si produksjoner hvor hovedprodusenten er registrert i Norge, kan NFF representere medlemmene og sikre dem opphavsrettighetsvederlag og andre rettigheter etter NFFs kollektive avtaler.

På samme måte kan Scen & Film representere NFFs medlemmer når de deltar i svenske produksjoner, det vil si produksjoner hvor hovedprodusenten er registrert i Sverige. Opphavsrettsvederlag til NFFs medlemmer vil da bli utbetalt etter Scen & Films kollektive avtaler.

For Scen & Films medlemmer betyr det at de kan melde seg inn i NFF og signere en forvaltningskontrakt med F©R, Filmforbundets organisasjon for rettighetsforvaltning, når de jobber på norske produksjoner. På denne måten får Scen & Films medlemmer rimelig opphavsrettsvederlag for deres bidrag i norske produksjoner. NFFs medlemmer kan tilsvarende søke om medlemskap i Scen & Film og signere en forvaltningskontrakt med Copyright Scen & Film når de jobber på produksjoner i Sverige.

Dersom du har spørsmål til gjensidighetsavtalen, kan du kontakte Scen & Films medlemsrådgivning på medlemsradgivning@scenochfilm.se eller oss i Norsk filmforbund på juridisk@filmforbundet.no.

Andre nyheter

Medlemsfordel: Bransjeakkreditering til BIFF

Filmforbundets medlemmer er hjertelig velkomne til BIFF og kan benytte seg av den rabatterte akkrediteringen til kr 800 (ordinær pris

Velkommen til digitalt frokostmøte om AMT-høringen!

Kulturdepartementet sendte nylig på høring et forslag til innlemming av AMT-direktivet (audiovisuelle medietjenester-direktivet, eller AVMS) i norsk rett, hvor det

Nye minstelønnssatser for TV-underholdning

Den 1. september trådte de nye minstelønnssatsene for TV-underholdning i kraft. Legg merke til at det nå også er en

Art Department Masterclass in Turin, Italy, October 14-19.

Art Department Masterclass offers an educational programme for art department crew. The content of the masterclass training includes lectures and

Digitalt informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend

Den 29. desember kl. 13.00 inviterer Kulturrådet til digitalt informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend. Tema som vil bli gjennomgått er de

← Tidligere