Ny samarbeidsavtale mellom Norsk filmforbund og svenske Scen & Film.

Er du svensk og jobber på norske TV- og filmproduksjoner? Eller er du norsk og jobber på svenske TV- og filmproduksjoner? Da er den nye avtalen om gjensidig representasjon mellom Norsk filmforbund (NFF) og svenske Scen & Film og Copyright Scen & Film relevant for deg.

Avtalen innebærer at når medlemmer av Scen & Film deltar i norske produksjoner, det vil si produksjoner hvor hovedprodusenten er registrert i Norge, kan NFF representere medlemmene og sikre dem opphavsrettighetsvederlag og andre rettigheter etter NFFs kollektive avtaler.

På samme måte kan Scen & Film representere NFFs medlemmer når de deltar i svenske produksjoner, det vil si produksjoner hvor hovedprodusenten er registrert i Sverige. Opphavsrettsvederlag til NFFs medlemmer vil da bli utbetalt etter Scen & Films kollektive avtaler.

For Scen & Films medlemmer betyr det at de kan melde seg inn i NFF og signere en forvaltningskontrakt med F©R, Filmforbundets organisasjon for rettighetsforvaltning, når de jobber på norske produksjoner. På denne måten får Scen & Films medlemmer rimelig opphavsrettsvederlag for deres bidrag i norske produksjoner. NFFs medlemmer kan tilsvarende søke om medlemskap i Scen & Film og signere en forvaltningskontrakt med Copyright Scen & Film når de jobber på produksjoner i Sverige.

Dersom du har spørsmål til gjensidighetsavtalen, kan du kontakte Scen & Films medlemsrådgivning på medlemsradgivning@scenochfilm.se eller oss i Norsk filmforbund på juridisk@filmforbundet.no.

Andre nyheter

Opprop overrakt til Kultur- og likestillingsministeren

På fredag overrakte skuespiller Forouzan Jamshidnejad, filmskaper Ali Parandian og forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad over 700 signaturer på oppropet fra den

25% rabatt på ordinære inngangsbilletter til Nobels Fredssenter

Filmforbundets medlemmer får  25% rabatt på ordinære inngangsbilletter til Nobels Fredssenter, fra 10. desember og ut året, mot fremvisning av digitalt

Verv en venn og få kinogavekort på kr 300,-  

En klisjé for en fagforening å si, men ikke mindre riktig: Jo flere vi er sammen, jo sterkere vi blir. Vi

Oppfording til å underskrive protest-opprør

Under åpningen av festivalen Film fra Sør holdt Ali Parandian og Forouzan Jamshidnejad en appell om situasjonen i Iran og

Oppdatering av medlemsregisteret for skattefradrag

Dersom du er yrkesaktiv lønnstaker (ikke selvstendig næringsdrivende) og medlem av en fagforening, kan du kreve fradrag på skatten for

← Tidligere