Ny samarbeidsavtale mellom Norsk filmforbund og svenske Scen & Film.

Er du svensk og jobber på norske TV- og filmproduksjoner? Eller er du norsk og jobber på svenske TV- og filmproduksjoner? Da er den nye avtalen om gjensidig representasjon mellom Norsk filmforbund (NFF) og svenske Scen & Film og Copyright Scen & Film relevant for deg.

Avtalen innebærer at når medlemmer av Scen & Film deltar i norske produksjoner, det vil si produksjoner hvor hovedprodusenten er registrert i Norge, kan NFF representere medlemmene og sikre dem opphavsrettighetsvederlag og andre rettigheter etter NFFs kollektive avtaler.

På samme måte kan Scen & Film representere NFFs medlemmer når de deltar i svenske produksjoner, det vil si produksjoner hvor hovedprodusenten er registrert i Sverige. Opphavsrettsvederlag til NFFs medlemmer vil da bli utbetalt etter Scen & Films kollektive avtaler.

For Scen & Films medlemmer betyr det at de kan melde seg inn i NFF og signere en forvaltningskontrakt med F©R, Filmforbundets organisasjon for rettighetsforvaltning, når de jobber på norske produksjoner. På denne måten får Scen & Films medlemmer rimelig opphavsrettsvederlag for deres bidrag i norske produksjoner. NFFs medlemmer kan tilsvarende søke om medlemskap i Scen & Film og signere en forvaltningskontrakt med Copyright Scen & Film når de jobber på produksjoner i Sverige.

Dersom du har spørsmål til gjensidighetsavtalen, kan du kontakte Scen & Films medlemsrådgivning på medlemsradgivning@scenochfilm.se eller oss i Norsk filmforbund på juridisk@filmforbundet.no.

Andre nyheter

Filmforbundet fraråder en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen fra 1. januar

Dekanene ved Høgskolen i Innlandet har utarbeidet en rapport som anbefaler en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen under paraplyen av et samlet fakultet. Både prosessen og rapporten har blitt heftig debattert i blant annet Rushprint. Alle berørte parter fikk anledning til å levere høringssvar til rapporten innen 15. september. HER ER FILMFORBUNDETS HØRINGSSVAR:   

🚀 Spennende mulighet i Norsk filmforbund – Vikariat som forbundsjurist! 🎬

Er du en engasjert og ambisiøs jurist som ønsker å bli del av den norske TV- og filmbransjen som er i konstant utvikling, preget av nye teknologiske fremskritt og spennende utfordringer? Nå har du sjansen som vikar for en av våre dyktige forbundsjurister som går ut i permisjon. Vi tilbyr en variert og fleksibel arbeidshverdag,

Hva mener du om organiseringen av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen?

Dekanene ved Høgskolen i Innlandet har utarbeidet en rapport som anbefaler en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen under paraplyen av et samlet fakultet. Både prosessen og rapporten har blitt heftig debattert i blant annet Rushprint. Alle berørte parter har nå anledning til å levere høringssvar til rapporten innen 15. september. Som bransjeorganisasjon representerer Filmforbundet

Vil du være med og bestemme Norges Oscar-kandidat? Eller delta i Gullrutens fagpriskomité?

Valgkomiteen er på leting etter nye representanter. Her er to ulike muligheter: Vil du være med og bestemme Norges Oscar-kandidat? Nå kan du søke om å bli Filmforbundets representant eller vararepresentant til årets Oscarkomité! Arbeidet vil bestå av deltakelse på tre møter og å se filmene som skal vurderes. På grunn av habilitetsregler kan kandidater som selv

Jobber du med animasjon? Se her!

Filmforbundet trapper opp arbeidet for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for dere som arbeider med animasjon. Målet vårt er å få på plass en animasjonsoverenskomst i Norge, og da trenger vi at du hjelper oss ved å svare på en kort undersøkelse. Vi ønsker å samle alle dere som jobber med et animasjonsprosjekt fra manus til skjerm.

← Tidligere