Seneste nytt

Digitalt medlemsmøte 15. august kl. 18.00: Slik forhandler du frem riktig lønn på TV-underholdning

Dersom du jobber med TV-underholdning skal du forhandle om et personlig tillegg i tillegg til minstelønnssatsene. Det personlige tillegget er en vurdering av arbeidstakers kompetanse, erfaring og ansvar. Som utgangspunkt anbefaler vi at du bør kreve samme prosentøkning på ditt personlige tillegg som minstelønnen etter tarifforhandlingene (5,2 prosent), men dette er en individuell forhandling mellom

Filmforbundet er stengt i juli måned

Filmforbundet er stengt i juli måned, fra fredag den 30. juni til mandag den 31. juli. Vi ønsker dere en god sommer! ☀️

Resultat mellomoppgjør: 5,2 prosent lønnsøkning

Filmforbundet og Virke har nå landet et resultat på mellomoppgjøret for TV-drama, TV-underholdning og spillefilm i tråd med frontfagsrammen på 5,2% lønnsøkning. I tillegg er vi endelig blitt enige at det skal forhandles om overenskomst for reklame i 2024 i forbindelse med hovedoppgjøret. De nye minstelønnssatsene har virkning fra 1. juni 2023 for TV-drama og

Påminnelse: Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag – frist 21.06.2023.

Du som allerede har registrert deg kan se bort fra denne påminnelsen.   F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for 22 enkeltstående produksjoner. Registreringskjemaene er nå åpne, og fristen for registrering er midnatt onsdag

To års studentmedlemskap etter endt studium  

Under årsmøtet lørdag 3. juni ble det vedtatt at studenter kan få hele to år studentmedlemskap etter endt studium! Vi har forlenget studentmedlemskapet til alle dere som er oppført som studenter.

← Tidligere Nyere →