Seneste nytt

Jobber du med eller har du interesse for tegnspråk i medieproduksjon?

Behovet for filmproduksjon på eller med tegnspråk er økende og fagfeltet utvikler seg i høyt tempo. Det stilles stadig større språklige, filmtekniske og kulturelle krav til filmprodusenter og universell utforming i media. Den 15. februar på Hjertnes kulturhus i Sandefjord inviterer Tegn.tv til en åpen fagdag for norske filmprodusenter, enten du er en erfaren tegnspråkprodusent eller en

Alt du trenger å vite om Filmforbundets landsmøte helgen den 27.-28. april

I år markerer vi en stor endring for Filmforbundet. En pilot, landsmøtet med delegatmodell, gjennomføres for første gang helgen den 27. – 28. april på Voksenåsen hotell. Målet er at landsmøtet skal bli en innholdsrik helg, med livlige diskusjoner, gjennomgang av krav og forberedelser til tarifforhandlingene og workshops. Ikke minst gir landsmøtet medlemmene våre en gylden sjanse til å bli kjent på

En alternativ kunstnermelding

Torsdag 18. januar lanserte en rekke kunstnerorganisasjoner “Alternativ Kunstnermelding” – en respons på, og kommentarutgave til, “Kunstnarkår”, Meld. St. 22 (2022–2023). Mens regjeringens melding gir en relevant oversikt over dagens situasjon, peker den alternative meldingen på mangler i kunnskapsgrunnlaget og behovet for konkrete tiltak. – Alle meldinger, utredninger og undersøkelser viser det samme: kunstnere har

🚀 Vi søker en engasjert forvaltningsrådgiver med gode IT-, økonomi- og excelkunnskaper ✨

  Hvert år distribuerer Filmforbundets organisasjon for rettighetsforvaltning, F©R, flere millioner i opphavsrettsvederlag til rettighetshavere. Disse periodiske utbetalingene fungerer for mange TV- og filmarbeidere som en økonomisk ryggrad, som ikke bare gir nødvendig støtte i usikre perioder, men også muliggjør kontinuitet i skapende arbeid. Nå er vi på utkikk etter deg som har gode ferdigheter

F©R har nylig utbetalt 18 millioner kroner til rekordmange rettighetshavere

F©R, Filmforbundets organisasjons for rettighetsforvaltning, har nylig utbetalt 18 millioner kroner i opphavsrettsvederlag til 887 rettighetshavere. Dette er rekord i antall rettighetshavere vi utbetaler til og det er gledelig at så mange er kjent med ordningen. Vederlagene i årets fordeling kommer fra kringkastere, strømmetjenester, TV-distributører og produsenter som F©R v.Norsk filmforbund har inngått rettighetsavtaler med.

← Tidligere Nyere →