Påminnelse: Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag – frist 21.06.2023.

Du som allerede har registrert deg kan se bort fra denne påminnelsen.  
F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for 22 enkeltstående produksjoner.

Registreringskjemaene er nå åpne, og fristen for registrering er midnatt onsdag 21.06.23.

I år har vi gjort forbedringer, som vi tror vil gjøre registreringen enklere for deg:

  • Du kan registrere opptil fire fagfunksjoner i samme skjema
  • Det er ett skjema for alle verkstypene med produksjonene i rullegardinmeny
  • Dersom du sendte inn kontrakten din i fjor, for visningsåret 2020, trenger du ikke å sende inn denne på nytt
  • Du får en PDF-fil med bekreftelse for hver produksjon du registrerer i år. Ta vare på denne for framtiden.
Vi fordeler vederlagene i tråd med fordelingsplanen, vedtatt på generalforsamlingen den 21. mai 2022. Her kan du finne fordelingsplanen.

Lurer du på om du har opphavsrettigheter som kan gi deg rett til vederlag? Dette er beskrevet på side 3 i fordelingsplanen.

Gå til denne nettsiden, les informasjonen på siden nøye og registrer deg innen fristen.

Andre nyheter

Filmforbundet fraråder en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen fra 1. januar

Dekanene ved Høgskolen i Innlandet har utarbeidet en rapport som anbefaler en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen under paraplyen av et samlet fakultet. Både prosessen og rapporten har blitt heftig debattert i blant annet Rushprint. Alle berørte parter fikk anledning til å levere høringssvar til rapporten innen 15. september. HER ER FILMFORBUNDETS HØRINGSSVAR:   

🚀 Spennende mulighet i Norsk filmforbund – Vikariat som forbundsjurist! 🎬

Er du en engasjert og ambisiøs jurist som ønsker å bli del av den norske TV- og filmbransjen som er i konstant utvikling, preget av nye teknologiske fremskritt og spennende utfordringer? Nå har du sjansen som vikar for en av våre dyktige forbundsjurister som går ut i permisjon. Vi tilbyr en variert og fleksibel arbeidshverdag,

Hva mener du om organiseringen av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen?

Dekanene ved Høgskolen i Innlandet har utarbeidet en rapport som anbefaler en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen under paraplyen av et samlet fakultet. Både prosessen og rapporten har blitt heftig debattert i blant annet Rushprint. Alle berørte parter har nå anledning til å levere høringssvar til rapporten innen 15. september. Som bransjeorganisasjon representerer Filmforbundet

Vil du være med og bestemme Norges Oscar-kandidat? Eller delta i Gullrutens fagpriskomité?

Valgkomiteen er på leting etter nye representanter. Her er to ulike muligheter: Vil du være med og bestemme Norges Oscar-kandidat? Nå kan du søke om å bli Filmforbundets representant eller vararepresentant til årets Oscarkomité! Arbeidet vil bestå av deltakelse på tre møter og å se filmene som skal vurderes. På grunn av habilitetsregler kan kandidater som selv

Jobber du med animasjon? Se her!

Filmforbundet trapper opp arbeidet for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for dere som arbeider med animasjon. Målet vårt er å få på plass en animasjonsoverenskomst i Norge, og da trenger vi at du hjelper oss ved å svare på en kort undersøkelse. Vi ønsker å samle alle dere som jobber med et animasjonsprosjekt fra manus til skjerm.

← Tidligere