Produktive dager under Arendalsuka

Debatter og samtaler. Politiker- og organisasjonsmøter. Norsk filmforbund var i år igjen på Arendalsuka for å diskutere kunstnermeldingen, insentivordningen, NRKs rettighetsforvaltning og EU-direktiv m.m.

Forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad ledet Kunstnernettverkets årlige debatt under Arendalsuka og temaet i år var kunstnerøkonomi. I panelet var første nestleder i Familie- og kulturkomiteen Tage Pettersen (H), statssekretær i KUD Odin A. Bohmann (AP), medlem i Familie- og kulturkomiteen Kathy Lie (SV), andre nestleder i Familie- og kulturkomiteen Åslaug Sem-Jacobsen (SP) og leder i Familie- og Kulturkomiteen Grunde Almeland (V).

Etter politikerdebatten var det paneldebatten “kunstneres dom”. Her kan du se Elisabeth O. Sjaastad og Kunstnernettverket evaluere og tolke politikernes svar:  https://www.youtube.com/watch?v=4f_cfooZ3X8&t=2s

 

Andre nyheter

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag

F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021.

Du kan forhåndsstemme ved personvalg

Hvis du ikke har mulighet til å komme på Filmforbundets årsmøtet, har du likevel mulighet til å forhåndstemme ved personvalg.

Du kan fortsatt rekke å melde deg på årsmøtet og generalforsamlingen!

Lørdag den 3. juni går Filmforbundets årsmøte og F©Rs generalforsamling av stabelen på Kunstnernes hus i Oslo. Det er her du har mulighet til å

Påmelding til årsmøtet og generalforsamling

Vi håper å se deg til årsmøtet og generalforsamlingen lørdag den 3. juni på Kunstnernes hus i Oslo. Tidspunkt for

Digitalt medlemsmøte om ny form på årsmøtet tirsdag 2. mai kl. 18.00

Årsmøtet er Filmforbundets øverste organ, hvor blant annet forbundets vedtekter blir vedtatt og forbundsstyret valgt. Filmforbundet er en organisasjon i vekst og

← Tidligere