Produktive dager under Arendalsuka

Debatter og samtaler. Politiker- og organisasjonsmøter. Norsk filmforbund var i år igjen på Arendalsuka for å diskutere kunstnermeldingen, insentivordningen, NRKs rettighetsforvaltning og EU-direktiv m.m.

Forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad ledet Kunstnernettverkets årlige debatt under Arendalsuka og temaet i år var kunstnerøkonomi. I panelet var første nestleder i Familie- og kulturkomiteen Tage Pettersen (H), statssekretær i KUD Odin A. Bohmann (AP), medlem i Familie- og kulturkomiteen Kathy Lie (SV), andre nestleder i Familie- og kulturkomiteen Åslaug Sem-Jacobsen (SP) og leder i Familie- og Kulturkomiteen Grunde Almeland (V).

Etter politikerdebatten var det paneldebatten “kunstneres dom”. Her kan du se Elisabeth O. Sjaastad og Kunstnernettverket evaluere og tolke politikernes svar:  https://www.youtube.com/watch?v=4f_cfooZ3X8&t=2s

 

Andre nyheter

Medlemsfordel: Bransjeakkreditering til BIFF

Filmforbundets medlemmer er hjertelig velkomne til BIFF og kan benytte seg av den rabatterte akkrediteringen til kr 800 (ordinær pris

Velkommen til digitalt frokostmøte om AMT-høringen!

Kulturdepartementet sendte nylig på høring et forslag til innlemming av AMT-direktivet (audiovisuelle medietjenester-direktivet, eller AVMS) i norsk rett, hvor det

Nye minstelønnssatser for TV-underholdning

Den 1. september trådte de nye minstelønnssatsene for TV-underholdning i kraft. Legg merke til at det nå også er en

Art Department Masterclass in Turin, Italy, October 14-19.

Art Department Masterclass offers an educational programme for art department crew. The content of the masterclass training includes lectures and

Digitalt informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend

Den 29. desember kl. 13.00 inviterer Kulturrådet til digitalt informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend. Tema som vil bli gjennomgått er de

← Tidligere