Produktive dager under Arendalsuka

Debatter og samtaler. Politiker- og organisasjonsmøter. Norsk filmforbund var i år igjen på Arendalsuka for å diskutere kunstnermeldingen, insentivordningen, NRKs rettighetsforvaltning og EU-direktiv m.m.

Forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad ledet Kunstnernettverkets årlige debatt under Arendalsuka og temaet i år var kunstnerøkonomi. I panelet var første nestleder i Familie- og kulturkomiteen Tage Pettersen (H), statssekretær i KUD Odin A. Bohmann (AP), medlem i Familie- og kulturkomiteen Kathy Lie (SV), andre nestleder i Familie- og kulturkomiteen Åslaug Sem-Jacobsen (SP) og leder i Familie- og Kulturkomiteen Grunde Almeland (V).

Etter politikerdebatten var det paneldebatten “kunstneres dom”. Her kan du se Elisabeth O. Sjaastad og Kunstnernettverket evaluere og tolke politikernes svar:  https://www.youtube.com/watch?v=4f_cfooZ3X8&t=2s

 

Andre nyheter

Valgkomiteen utlyser flere spennende verv – søk nå!

Vil du sitte i styret til Filmforbundet? I valgkomiteen eller kontrollkomiteen? Eller hva med F©Rs fordelingsutvalg? Du har nå muligheten til å lære mer om TV- og filmbransjen, påvirke og gjøre en forskjell for deg og dine kolleger ved å melde din interesse for en rekke viktig verv som  skal velges på landsmøtet den 27.

Nå kan du søke bibliotekvederlag for 2023

Norsk filmvederlagsfond (NFVF) skal nå fordele bibliotekvederlag for norske audiovisuelle verk som var tilgjengelige for publikum på offentlig bibliotek i Norge i 2023. Det innebærer at hvis du er opphaver til et audiovisuelt verk som var gratis tilgjengelig for utlån for publikum i det norske biblioteksystemet i 2023 kan du søke bibliotekvederlag, dersom du oppfyller

HMS-kurs med Filmforbundet og Virke Produsentforeningen

Oppdater din kunnskap om endringene i arbeidsmiljøloven og lær mer om hvordan du kan bidra til en tryggere og bedre arbeidsdag gjennom dette fire-dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurset. HMS-kurset gir deg viktig kompetanse om loven og mulighet for å delta i viktige diskusjoner om arbeidsmiljø, sikkerhet, inkludering og bærekraft sammen med kolleger og dyktige innledere

Jobber du med eller har du interesse for tegnspråk i medieproduksjon?

Behovet for filmproduksjon på eller med tegnspråk er økende og fagfeltet utvikler seg i høyt tempo. Det stilles stadig større språklige, filmtekniske og kulturelle krav til filmprodusenter og universell utforming i media. Den 15. februar på Hjertnes kulturhus i Sandefjord inviterer Tegn.tv til en åpen fagdag for norske filmprodusenter, enten du er en erfaren tegnspråkprodusent eller en

Alt du trenger å vite om Filmforbundets landsmøte helgen den 27.-28. april

I år markerer vi en stor endring for Filmforbundet. En pilot, landsmøtet med delegatmodell, gjennomføres for første gang helgen den 27. – 28. april på Voksenåsen hotell. Målet er at landsmøtet skal bli en innholdsrik helg, med livlige diskusjoner, gjennomgang av krav og forberedelser til tarifforhandlingene og workshops. Ikke minst gir landsmøtet medlemmene våre en gylden sjanse til å bli kjent på

← Tidligere