Regjeringen vil at flere skal engasjeres som arbeidstakere

Forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad og nestleder i Creo Christine Thomassen representerte Kunstnernettverket på høring i arbeids- og sosialkomiteen den første uke i 2023 om endringer i arbeidsmiljøloven.

Regjeringen vil stramme inn muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret ved at flere må engasjeres som arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Dette støtter vi i Filmforbundet fullt opp om!

Ved å bli engasjert som arbeidstaker blir du omfattet av tariffavtalenes fordeler, du får bedre beskyttelse ved utsettelser og avlysninger av produksjoner, får feriepenger, sykepenger og pensjon, og sist, men ikke minst: kollektiv forhandlingsrett. En ansettelse er aldri feil for noen part!

Se Kunstnernettverkets innspill (spol til 31:10). 

Andre nyheter

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag

F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021.

Du kan forhåndsstemme ved personvalg

Hvis du ikke har mulighet til å komme på Filmforbundets årsmøtet, har du likevel mulighet til å forhåndstemme ved personvalg.

Du kan fortsatt rekke å melde deg på årsmøtet og generalforsamlingen!

Lørdag den 3. juni går Filmforbundets årsmøte og F©Rs generalforsamling av stabelen på Kunstnernes hus i Oslo. Det er her du har mulighet til å

Påmelding til årsmøtet og generalforsamling

Vi håper å se deg til årsmøtet og generalforsamlingen lørdag den 3. juni på Kunstnernes hus i Oslo. Tidspunkt for

Digitalt medlemsmøte om ny form på årsmøtet tirsdag 2. mai kl. 18.00

Årsmøtet er Filmforbundets øverste organ, hvor blant annet forbundets vedtekter blir vedtatt og forbundsstyret valgt. Filmforbundet er en organisasjon i vekst og

← Tidligere