Utlysning: Styreleder for Norsk filmforbund

Valgkomiteen i Filmforbundet søker etter kandidater til det viktige vervet som styreleder i Norsk filmforbund. Kjenner du den perfekte kandidaten som er tydelig, løsningsorientert og har en relevant bakgrunn? Eller kan du selv tenke deg vervet? Tips valgkomiteen ved å trykke her.

Kort om vervet:
Styreleder organiserer og leder styrets arbeid, herunder å fastsette mål og strategiplaner for organisasjonen i samarbeid med forbundslederen. Styreleder skal sammen med styret sørge for at forbundet er forsvarlig organisert, har klare ansvarslinjer og kvalifisert personell.

Arbeidsmengden for styreleder varierer gjennom året, men skal i gjennomsnitt tilsvare en 20% stilling.

Det er ikke krav om at styreleder selv skal være medlem i NFF eller er TV/film-arbeider, men vedkommende bør ha erfaring med styrearbeid fra tilsvarende organisasjoner innen kunst/kulturfeltet eller fagforening.

Hele utlysningen med ønskede kvalifikasjoner kan du lese her: STYRELEDER NORSK FILMFORBUND.

Andre nyheter

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag

F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021.

Du kan forhåndsstemme ved personvalg

Hvis du ikke har mulighet til å komme på Filmforbundets årsmøtet, har du likevel mulighet til å forhåndstemme ved personvalg.

Du kan fortsatt rekke å melde deg på årsmøtet og generalforsamlingen!

Lørdag den 3. juni går Filmforbundets årsmøte og F©Rs generalforsamling av stabelen på Kunstnernes hus i Oslo. Det er her du har mulighet til å

Påmelding til årsmøtet og generalforsamling

Vi håper å se deg til årsmøtet og generalforsamlingen lørdag den 3. juni på Kunstnernes hus i Oslo. Tidspunkt for

Digitalt medlemsmøte om ny form på årsmøtet tirsdag 2. mai kl. 18.00

Årsmøtet er Filmforbundets øverste organ, hvor blant annet forbundets vedtekter blir vedtatt og forbundsstyret valgt. Filmforbundet er en organisasjon i vekst og

← Tidligere