Her kan du registrere deg for F©R-vederlag 2023 

F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og tilgjengeliggjort på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for 22 enkeltstående produksjoner. På denne siden får du informasjon om hvordan du skal gå frem for å registrere deg for F©R-vederlag. Registreringsfristen er midnatt onsdag 21.06.23.

Vederlagsmidlene utbetales til rettighetshavere på bakgrunn av direkteavtaler som NFF/F©R inngår med norske mediehus, strømmetjenester, produsenter, og via fullmakter og medlemskap i Norwaco. I tillegg til større kollektive avtaler inngått med TV2/TV2 Play, NENT/Viaplay (MTG), Discovery/Discovery+, Norwaco for lineær visning av NRK og andre kanaler, inngår NFF/F©R  unntaksvis også noen avtaler direkte med produksjonsselskap om vederlag for strømming av særskilte enkeltproduksjoner.

For produksjonene som omfattes av slike særavtaler, mottar vi vederlagsmidlene separat og på et tidligere tidspunkt, og vi kan derfor fordele vederlag for disse parallelt med hovedfordelingen i 2023.

Vi fordeler vederlagene i tråd med fordelingsplanen, vedtatt på F©Rs generalforsamling den 21. mai 2022. Her finner du fordelingsplanen. Lurer du på om du har opphavsrettigheter som kan gi deg rett til vederlag? Dette er beskrevet på side 3 i fordelingsplanen og det er følgende fagfunksjoner som gir rett til vederlag:

Fordeling mellom fagfunksjonsgruppene drama, spillefilm, dokumentar m.m.:

Fagfunksjon Poeng
Regi (og animatør som har regi)35
Manus (original 35 poeng, adaptsjon 17,5 poeng)35
Foto (og animatør på animasjonsfilm som ikke har regi)12
Klipp7
Lyddesign/lydsjef5
Scenograf/produksjonsdesign3
Kostymedesign/Maskørr/VFX3
Totalt100

Fordeling mellom fagfunksjonsgruppene TV-underholdning fremgår i skjemaet under.

Redigerer og seniorklipper finnes i tariffavtalen på TV-underholdning med Virke, men har dessverre falt ut, og vil bli foreslått lagt til i fordelingsplanen på F©Rs generalforsamling den 03.06.23. Dette er kun en formalitet og det fordeles uansett til disse.

FagfunksjonPoeng
Redaktør/manus16,5
Etterarbeidsredaktør/etterarbeidsregi16,5
Regi/letregi/letprodusent/reporter/VJ16,5
Foto16,5
Klipp (sammensyer, hovedklipper, klipper, offline-klipper, grovklipper, delklipper, sekvensklipper)16,5
Lyd (A-lyd, lyd)8,5
Scenograf/Produksjonsdesign 4,5
Kostymedesign/maskør/VFX/fargekorrigerer4,5
Totalt100

Registreringsprosessen for F©R-vederlag  i 2023

For å motta vederlag må du registrere alle produksjoner du har jobbet på, enten det gjelder premierer eller repriser, og opplyse om din(e) fagfunksjon(er) på hver produksjon. I tillegg må du laste opp signert arbeidskontrakt som viser at du har rettigheter i behold for å motta vederlag for TV/strømming.

Du vil finne alle produksjonene det er mulig å registrere deg for F©R-vederlag i en rullegardinmeny i registreringskjemaet. Dersom du har bidratt i flere produksjoner, må du fylle ut et skjema per produksjon. Du må registrere deg på produksjonene som er med i årets fordeling, selv om du har registrert disse tidligere. 

Forbedringer i årets registreringsprosess
Vi gjort noen forbedringer i registreringskjemaene, som vi tror vil gjøre registreringen enklere for deg:

  • Du kan registrere opptil fire fagfunksjoner i samme skjema
  • Det er ett skjema for alle verkstypene med produksjonene i rullegardinmeny
  • Dersom du sendte inn kontrakten din i fjor, for visningsåret 2020, må du ikke sende inn denne på nytt 
  • Du får en PDF-fil med bekreftelse for hver produksjon du har registrert i år. 

Angående NRK
Merk at F©R ikke mottar vederlagsmidler til fordeling fra NRKs strømmeplattform, med unntak for visse enkeltproduksjoner oppført i skjema for enkeltproduksjoner. I hovedskjemaet vil du derfor ikke finne produksjoner som kun  lå tilgjengelig på tv.nrk.no og/eller i NRK TV-appen i 2021.

Registrering av sesong og episoder
For produksjoner med flere sesonger, anser vi hver sesong som en unik produksjon. Sesongnummeret er angitt i parentes. Vær oppmerksom  på at du registrerer deg på riktig sesong. Du må oppgi antall episoder du har jobbet på i eget felt. Dersom du registrerer deg på en produksjon uten episoder legger du inn “1” i feltet for episoder. Dette er viktig for den videre prosessen med beregning av vederlag.

Dokumentasjonskrav
Husk at du må dokumentere rettigheter i behold ved å laste opp en komplett, signert og datert arbeidskontrakt for hver produksjon og hver fagfunksjon du søker vederlag for. Dette er viktig for at du skal ha rett på vederlag for TV-distribusjon og strømming, og ikke bare privatkopiering. 

Vi gjør oppmerksom på at F©Rs generalforsamling har vedtatt å stramme inn dokumentasjonskravet blant annet på grunn av økt press på rettigheter. Fordelingsplanen vedtatt 21.05.22 stiller derfor følgende dokumentasjonskrav: “Rettighetshaveren skal laste opp signert arbeidskontrakt med rettigheter i behold (gjelder ikke privatkopiering). Eventuelle unntak må saklig begrunnes.”

Dersom du lastet opp kontrakten din i fjor (for visningsåret 2020), trenger du ikke laste den opp på nytt i år. Merk at dette kun gjelder fjoråret, kontrakter innsendt tidligere må lastes opp også i år. Hvis du er usikker på hva eller om du lastet opp i fjor, anbefaler vi at du laster den opp på nytt. Du kan også ta kontakt med oss på for@filmforbundet.no.

Privatkopiering
For å få privatkopiering-vederlag må du dokumentere at du har hatt en fagfunksjon som gir opphavsrett, men du trenger ikke å ha rettigheter i behold i arbeidskontrakten. Vi gjør deg oppmerksom på at privatkopiering utgjør omtrent kun 15% av det totale vederlaget vi fordeler

Hadde du flere fagfunksjoner på samme produksjon?
Du kan i år legge inn opptil fire fagfunksjoner i ett og samme skjema. Dersom du hadde flere fagfunksjoner enn fire, ber vi deg sende inn et nytt skjema for dette. 

Bekreftelse på registreringen
I år vil du motta en PDF-fil som bekreftelse på hva du har sendt inn for hver produksjon du har registrert. Her kan du også se hvilke vedlegg du har sendt inn med registreringen. Vi anbefaler at du tar vare på denne for framtiden, slik at du har oversikt over hva du tidligere har registrert, og med hvilke kontrakter.

 

Lenker til registreringskjemaer og sendelister

Dersom du ikke får åpnet skjemaet, kan du prøve å bytte e-postkonto eller etablere en gratis gmail-konto, yahoo-konto e.l. I sendelistene får du oversikt over alle produksjoner du kan registrere i år. Du finner også samme oversikt i registreringsskjemaene. 

Registreringskjema: Registrering til F©Rs fordeling av vederlag i 2023 for visningsåret 2021.
Sendeliste.

Registreringskjema enkeltproduksjoner: Særskilte enkeltproduksjoner (norske TV-drama-, spillefilm-, dokumentar- og TV-underholdningsproduksjoner) tilbudt for strømming på Netflix, HBO Nordic, VGTV og NRK.no).
Sendeliste. 

 

Er du usikker på antall episoder du faktisk har jobbet på?
Dersom det er usikkert hvor mange eller hvilke episoder du faktisk har jobbet på, bør du avtale med de andre som hadde samme fagfunksjon på produksjonen om hvordan rettighetene skal fordeles mellom dere. Denne avtalen kan dere sende inn separat til for@filmforbundet.no. Deretter kan du registrere deg på det antallet episoder som tilsvarer den fordelingen dere ble enige om. Husk at F©R fordeler vederlag på grunnlag av de registreringene vi mottar. På sendelistene står flere tusen produksjoner og vi har ikke crewlister for alle produksjonene.

Hvordan kan flere personer dele fagfunksjon?
Dersom flere personer har delt én fagfunksjon på produksjonen, blir vederlaget som den fagfunksjonen skal ha, fordelt mellom disse personene. Fire lydsjefer som har arbeidet på samme TV-serie på 8 episoder, kan for eksempel registrere seg slik:

  • Lydsjef 1: 12,5 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 1 episode (av 8)
  • Lydsjef 2: 12,5 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 1 episode (av 8)
  • Lydsjef 3: 25 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 2 episoder (av 8)
  • Lydsjef 4: 50 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 4 episoder (av 8)

Dersom unntaksvis alle rettighetshaverne i en gruppe seg imellom blir enige om en annen fordeling enn det som følger av de foreliggende arbeidskontraktene, kan dere sende inn en signert avtale til for@filmforbundet.no innen fristen. Avtalen må i så fall være signert av alle rettighetshaverne som har delt fagfunksjon på produksjonen.

Dersom du har spørsmål til registreringen, skriv til for@filmforbundet.no.

Fristen for å registrere produksjoner for F©R-vederlag i 2023 er ved midnatt onsdag 21.06.23.