VIKTIG INFORMASJON SOM FØLGE AV BRUDDET I FORHANDLINGENE PÅ TV-UNDERHOLDNING:

Blir du spurt om medlemskap i Filmforbundet? Det kan du nekte å opplyse om

Vi har forstått at noen produksjonsselskap har begynt å kartlegge fagorganisasjon blant dere. Vi har stor forståelse for at dette kan oppleves ubehagelig. Det er viktig å vite at du kan nekte å oppgi denne informasjonen da det både kan være diskriminerende og et brudd på personvernreglene.

Ifølge norsk lov, herunder personopplysningsloven og reglene om diskriminering etter arbeidsmiljølovens kapittel 13, kan medlemmer av en fagorganisasjon, både i ansettelsesprosessen og mens de er ansatt hos et produksjonsselskap, nekte å opplyse om fagforeningstilhørighet.

Har du blitt spurt om medlemskap? Du kan varsle oss på streik@filmforbundet.no. Varselet blir behandlet konfidensielt.

Gå på lønn!

Skal du snart signere kontrakt? Vi anbefaler alle å gå på lønn. Det gjør vi alltid, men dette er særlig viktig for dere som jobber med TV-underholdning nå på grunn av bruddet i forhandlingene. Går du på lønn, kan du bli tatt ut i streik til høsten og får da streikebidrag fra oss.

Du kan ikke bli tatt ut i streik eller permittert hvis du fakturerer, og du kan dermed risikere å stå uten jobb hvis andre blir tatt ut i streik.

Dersom en produksjon blir tatt ut i streik, vil de som ikke er medlemmer i Filmforbundet eller de som er uorganisert, trolig bli permittert da produksjonen ikke vil kunne gjennomføres.

Hvor skal du jobbe i august-oktober?

Vi er i gang med forberedelsene til møtet med Riksmekleren i slutten av august. Her er derfor en påminnelse om å fylle ut skjemaet nedenfor, slik at vi får best mulig oversikt over produksjoner som er i gang i august-oktober. Jo bedre oversikt vi har over produksjoner og antallet medlemmer på disse, desto sterkere står vi i forhandlingene.

Følg oss på instagram og facebook, og spre budskapet og skjemaet til andre kollegaer i bransjen.

FYLL INN INFORMAJON HER.

Andre nyheter

Hvor skal du jobbe i august-oktober? Hjelp oss med oversikten før vi skal til Riksmekleren om TV-underholdningsoverenskomsten!

Vi er i gang med forberedelsene til møtet med Riksmekleren i slutten av august, og vi trenger din hjelp! Hvor skal du jobbe i august, september og/eller oktober måned? Fyll ut dette skjemaet (TRYKK HER) og hjelp oss med å skaffe oversikt over produksjoner som er i gang i august-oktober. Jo bedre oversikt vi har

Brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke.

Det ble brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke. Vi trenger nå Riksmeklers bistand for å forsøke å komme i mål. Våre medlemmer som jobber med tv-underholdning er svært presset både på lave lønninger, stadig lavere budsjetter, kortere leveringsfrister og lengre dager. Dagens overenskomst inkluderer blant annet ikke faste ansatte, produsenter eller produksjonsledere.

Vil du være med og bestemme fremtidens norske Oscarkandidater? 

Nå har du mulighet til å være med i Oscarkomiteen! Valgkomiteen i Filmforbundet søker etter et medlem og en vararepresentant til å representere Filmforbundet i Oscarkomiteen de neste to årene. Arbeidsmengden har normalt sett vært deltakelse på tre årlige møter som holdes på høsten, samt å se filmene som skal vurderes. For frilansere er vervet i komiteen

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag! 

F©R skal i 2024 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2022. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for omtrent 20 enkeltstående produksjoner. Registreringsskjemaene er nå åpne! Fristen for registrering er midnatt søndag 23. juni 2024. 📝Vi anbefaler deg å lese igjennom vår huskelapp (seks punkter) før registrering, trykk

Påmelding og sakspapirer til F©Rs generalforsamling

⏰Når? Vi starter kl. 17.45 onsdag 22. mai. 📍Hvor? Kronesalen på Sentralen. Adressen er Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo. Vi starter generalforsamlingen med en kjapp puls på bransjen av medieforsker Vilde Schanke Sundet fra OsloMet med tittelen: “Fra Exit til Luksusfellen: Med strømming har norsk drama gått fra gullalder til tøff tid på kort tid. Hva betyr det?” Etter generalforsamlingen

← Tidligere