Viktig informasjon til deg som har Kunstnerforsikringen

Filmforbundet avslutter samarbeidet med forsikringsmegleren Söderberg & Partners, som medfører opphør av Kunstnerforsikringen fra 31.12.2022. Kost/nytteverdien av medlemsfordelen er for lav til å rettferdiggjøre videreføring. Ordningen koster rundt 200.000 kr årlig og det er kun en liten andel medlemmer som bruker forsikringen. Vi ønsker heller å benytte midlene til alle medlemmers beste. I tillegg tror vi at dere kan finne gode forsikringer tilpasset eget behov ved å kontakte forsikringsselskaper selv.

Vi beklager overfor for deg som har benyttet ordningen. Du vil snart bli kontaktet direkte av forsikringsselskapet Tryg/Kunstnerforsikringen som vil gi deg tilbud om å tegne en individuell fortsettelsesforsikring dersom du har livs- og/eller uføreforsikring.

Har du andre typer forsikringer gjennom Tryg/Kunstnerforsikringen, f.eks. innbo- eller reiseforsikring, opphører de den 31.12.2022. Det er derfor viktig at du selv kontakter et forsikringsselskap, eller Tryg hvor du har dine nåværende forsikringer, for å etablere nye forsikringsavtaler. Klikk her for å få tilbud på forsikringer fra Tryg Forsikring. Husk å nevne at du har kunstnerforsikringen i kommentarfeltet. Du kan også gå inn på Finansportalens hjemmeside, hvor du kan sammenligne selskapenes forsikringer.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Forsikringskontoret på e-post forsikring@kunstnerforsikringen.no eller telefon 23 11 33 16, eller oss på medlem@filmforbundet.no.

Andre nyheter

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag

F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021.

Du kan forhåndsstemme ved personvalg

Hvis du ikke har mulighet til å komme på Filmforbundets årsmøtet, har du likevel mulighet til å forhåndstemme ved personvalg.

Du kan fortsatt rekke å melde deg på årsmøtet og generalforsamlingen!

Lørdag den 3. juni går Filmforbundets årsmøte og F©Rs generalforsamling av stabelen på Kunstnernes hus i Oslo. Det er her du har mulighet til å

Påmelding til årsmøtet og generalforsamling

Vi håper å se deg til årsmøtet og generalforsamlingen lørdag den 3. juni på Kunstnernes hus i Oslo. Tidspunkt for

Digitalt medlemsmøte om ny form på årsmøtet tirsdag 2. mai kl. 18.00

Årsmøtet er Filmforbundets øverste organ, hvor blant annet forbundets vedtekter blir vedtatt og forbundsstyret valgt. Filmforbundet er en organisasjon i vekst og

← Tidligere