Viktig informasjon til deg som har Kunstnerforsikringen

Filmforbundet avslutter samarbeidet med forsikringsmegleren Söderberg & Partners, som medfører opphør av Kunstnerforsikringen fra 31.12.2022. Kost/nytteverdien av medlemsfordelen er for lav til å rettferdiggjøre videreføring. Ordningen koster rundt 200.000 kr årlig og det er kun en liten andel medlemmer som bruker forsikringen. Vi ønsker heller å benytte midlene til alle medlemmers beste. I tillegg tror vi at dere kan finne gode forsikringer tilpasset eget behov ved å kontakte forsikringsselskaper selv.

Vi beklager overfor for deg som har benyttet ordningen. Du vil snart bli kontaktet direkte av forsikringsselskapet Tryg/Kunstnerforsikringen som vil gi deg tilbud om å tegne en individuell fortsettelsesforsikring dersom du har livs- og/eller uføreforsikring.

Har du andre typer forsikringer gjennom Tryg/Kunstnerforsikringen, f.eks. innbo- eller reiseforsikring, opphører de den 31.12.2022. Det er derfor viktig at du selv kontakter et forsikringsselskap, eller Tryg hvor du har dine nåværende forsikringer, for å etablere nye forsikringsavtaler. Klikk her for å få tilbud på forsikringer fra Tryg Forsikring. Husk å nevne at du har kunstnerforsikringen i kommentarfeltet. Du kan også gå inn på Finansportalens hjemmeside, hvor du kan sammenligne selskapenes forsikringer.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Forsikringskontoret på e-post forsikring@kunstnerforsikringen.no eller telefon 23 11 33 16, eller oss på medlem@filmforbundet.no.

Andre nyheter

Valgkomiteen utlyser flere spennende verv – søk nå!

Vil du sitte i styret til Filmforbundet? I valgkomiteen eller kontrollkomiteen? Eller hva med F©Rs fordelingsutvalg? Du har nå muligheten til å lære mer om TV- og filmbransjen, påvirke og gjøre en forskjell for deg og dine kolleger ved å melde din interesse for en rekke viktig verv som  skal velges på landsmøtet den 27.

Nå kan du søke bibliotekvederlag for 2023

Norsk filmvederlagsfond (NFVF) skal nå fordele bibliotekvederlag for norske audiovisuelle verk som var tilgjengelige for publikum på offentlig bibliotek i Norge i 2023. Det innebærer at hvis du er opphaver til et audiovisuelt verk som var gratis tilgjengelig for utlån for publikum i det norske biblioteksystemet i 2023 kan du søke bibliotekvederlag, dersom du oppfyller

HMS-kurs med Filmforbundet og Virke Produsentforeningen

Oppdater din kunnskap om endringene i arbeidsmiljøloven og lær mer om hvordan du kan bidra til en tryggere og bedre arbeidsdag gjennom dette fire-dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurset. HMS-kurset gir deg viktig kompetanse om loven og mulighet for å delta i viktige diskusjoner om arbeidsmiljø, sikkerhet, inkludering og bærekraft sammen med kolleger og dyktige innledere

Jobber du med eller har du interesse for tegnspråk i medieproduksjon?

Behovet for filmproduksjon på eller med tegnspråk er økende og fagfeltet utvikler seg i høyt tempo. Det stilles stadig større språklige, filmtekniske og kulturelle krav til filmprodusenter og universell utforming i media. Den 15. februar på Hjertnes kulturhus i Sandefjord inviterer Tegn.tv til en åpen fagdag for norske filmprodusenter, enten du er en erfaren tegnspråkprodusent eller en

Alt du trenger å vite om Filmforbundets landsmøte helgen den 27.-28. april

I år markerer vi en stor endring for Filmforbundet. En pilot, landsmøtet med delegatmodell, gjennomføres for første gang helgen den 27. – 28. april på Voksenåsen hotell. Målet er at landsmøtet skal bli en innholdsrik helg, med livlige diskusjoner, gjennomgang av krav og forberedelser til tarifforhandlingene og workshops. Ikke minst gir landsmøtet medlemmene våre en gylden sjanse til å bli kjent på

← Tidligere