Viktig informasjon til deg som har Kunstnerforsikringen

Filmforbundet avslutter samarbeidet med forsikringsmegleren Söderberg & Partners, som medfører opphør av Kunstnerforsikringen fra 31.12.2022. Kost/nytteverdien av medlemsfordelen er for lav til å rettferdiggjøre videreføring. Ordningen koster rundt 200.000 kr årlig og det er kun en liten andel medlemmer som bruker forsikringen. Vi ønsker heller å benytte midlene til alle medlemmers beste. I tillegg tror vi at dere kan finne gode forsikringer tilpasset eget behov ved å kontakte forsikringsselskaper selv.

Vi beklager overfor for deg som har benyttet ordningen. Du vil snart bli kontaktet direkte av forsikringsselskapet Tryg/Kunstnerforsikringen som vil gi deg tilbud om å tegne en individuell fortsettelsesforsikring dersom du har livs- og/eller uføreforsikring.

Har du andre typer forsikringer gjennom Tryg/Kunstnerforsikringen, f.eks. innbo- eller reiseforsikring, opphører de den 31.12.2022. Det er derfor viktig at du selv kontakter et forsikringsselskap, eller Tryg hvor du har dine nåværende forsikringer, for å etablere nye forsikringsavtaler. Klikk her for å få tilbud på forsikringer fra Tryg Forsikring. Husk å nevne at du har kunstnerforsikringen i kommentarfeltet. Du kan også gå inn på Finansportalens hjemmeside, hvor du kan sammenligne selskapenes forsikringer.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Forsikringskontoret på e-post forsikring@kunstnerforsikringen.no eller telefon 23 11 33 16, eller oss på medlem@filmforbundet.no.

Andre nyheter

Opprop overrakt til Kultur- og likestillingsministeren

På fredag overrakte skuespiller Forouzan Jamshidnejad, filmskaper Ali Parandian og forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad over 700 signaturer på oppropet fra den

25% rabatt på ordinære inngangsbilletter til Nobels Fredssenter

Filmforbundets medlemmer får  25% rabatt på ordinære inngangsbilletter til Nobels Fredssenter, fra 10. desember og ut året, mot fremvisning av digitalt

Verv en venn og få kinogavekort på kr 300,-  

En klisjé for en fagforening å si, men ikke mindre riktig: Jo flere vi er sammen, jo sterkere vi blir. Vi

Oppfording til å underskrive protest-opprør

Under åpningen av festivalen Film fra Sør holdt Ali Parandian og Forouzan Jamshidnejad en appell om situasjonen i Iran og

Oppdatering av medlemsregisteret for skattefradrag

Dersom du er yrkesaktiv lønnstaker (ikke selvstendig næringsdrivende) og medlem av en fagforening, kan du kreve fradrag på skatten for

← Tidligere