Viktig informasjon til deg som har Kunstnerforsikringen

Filmforbundet avslutter samarbeidet med forsikringsmegleren Söderberg & Partners, som medfører opphør av Kunstnerforsikringen fra 31.12.2022. Kost/nytteverdien av medlemsfordelen er for lav til å rettferdiggjøre videreføring. Ordningen koster rundt 200.000 kr årlig og det er kun en liten andel medlemmer som bruker forsikringen. Vi ønsker heller å benytte midlene til alle medlemmers beste. I tillegg tror vi at dere kan finne gode forsikringer tilpasset eget behov ved å kontakte forsikringsselskaper selv.

Vi beklager overfor for deg som har benyttet ordningen. Du vil snart bli kontaktet direkte av forsikringsselskapet Tryg/Kunstnerforsikringen som vil gi deg tilbud om å tegne en individuell fortsettelsesforsikring dersom du har livs- og/eller uføreforsikring.

Har du andre typer forsikringer gjennom Tryg/Kunstnerforsikringen, f.eks. innbo- eller reiseforsikring, opphører de den 31.12.2022. Det er derfor viktig at du selv kontakter et forsikringsselskap, eller Tryg hvor du har dine nåværende forsikringer, for å etablere nye forsikringsavtaler. Klikk her for å få tilbud på forsikringer fra Tryg Forsikring. Husk å nevne at du har kunstnerforsikringen i kommentarfeltet. Du kan også gå inn på Finansportalens hjemmeside, hvor du kan sammenligne selskapenes forsikringer.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Forsikringskontoret på e-post forsikring@kunstnerforsikringen.no eller telefon 23 11 33 16, eller oss på medlem@filmforbundet.no.

Andre nyheter

Gjør deg klar til årets F©R-registrering

Nå er det ikke mange måneder igjen til vi åpner opp for en ny runde med F©R-registrering. Vi har forståelse

Vil du være jurymedlem under Kortfilmfestivalen?

Valgkomiteen ser etter tre jurymedlemmer til årets Kortfilmfestival fra den 7. til 11. juni. Som jurymedlem for Norsk filmforbunds fagpris

Filmforbundet går inn som Club-partner i Green Producers Club

Filmforbundet representerer over 1500 TV- og filmarbeidere og ønsker å tilrettelegge for at medlemmene får kjennskap til Green Producers Tool,

Har du fått pensjonen du har krav på?

Dersom du er midlertidig eller fast ansatt, har du hatt krav på pensjon fra første krone fra 01.01.2022 som følge

What’s in a name? En bekymringsmelding

Sammen med Kunstnernettverket har vi skrevet følgende kronikk som ble publisert i Klassekampen mandag 27. februar:  Norsk kulturråd var inntil

← Tidligere