Vil du være med og bestemme Norges Oscar-kandidat? Eller delta i Gullrutens fagpriskomité?

Valgkomiteen er på leting etter nye representanter. Her er to ulike muligheter:


Vil du være med og bestemme Norges Oscar-kandidat?
Nå kan du søke om å bli Filmforbundets representant eller vararepresentant til årets Oscarkomité!
Arbeidet vil bestå av deltakelse på tre møter og å se filmene som skal vurderes. På grunn av habilitetsregler kan kandidater som selv har jobbet på noen av disse filmene ikke innstilles til komiteen.

Les mer og meld din interesse til Filmforbundets valgkomité her.


Vil du delta i Gullrutens fagpriskomité?
“Jeg har lært mye i dette arbeidet, det har vært kjempegøy!” forteller tidligere representant for Filmforbundet i Gullrutens fagpriskomité. Nå har du også mulighet til å prøve! I fagpriskomiteen vil du blant annet delta i arbeidet med å fastsette regelverk og kategorier for Fagprisene, og være med i kåringen av årets “Æresfagpris” og “Årets innovasjon”.

Vervet blir honorert av Filmforbundet med 1000 kr per møte. I tillegg vil du få mulighet til å delta og få dekket kost og losji dersom du ønsker å delta på Gullrutens hovedprisutdeling i Bergen. Noe for deg?

Les mer og meld din interesse til Filmforbundets valgkomité her. 

Andre nyheter

Filmforbundet fraråder en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen fra 1. januar

Dekanene ved Høgskolen i Innlandet har utarbeidet en rapport som anbefaler en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen under paraplyen av et samlet fakultet. Både prosessen og rapporten har blitt heftig debattert i blant annet Rushprint. Alle berørte parter fikk anledning til å levere høringssvar til rapporten innen 15. september. HER ER FILMFORBUNDETS HØRINGSSVAR:   

🚀 Spennende mulighet i Norsk filmforbund – Vikariat som forbundsjurist! 🎬

Er du en engasjert og ambisiøs jurist som ønsker å bli del av den norske TV- og filmbransjen som er i konstant utvikling, preget av nye teknologiske fremskritt og spennende utfordringer? Nå har du sjansen som vikar for en av våre dyktige forbundsjurister som går ut i permisjon. Vi tilbyr en variert og fleksibel arbeidshverdag,

Hva mener du om organiseringen av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen?

Dekanene ved Høgskolen i Innlandet har utarbeidet en rapport som anbefaler en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen under paraplyen av et samlet fakultet. Både prosessen og rapporten har blitt heftig debattert i blant annet Rushprint. Alle berørte parter har nå anledning til å levere høringssvar til rapporten innen 15. september. Som bransjeorganisasjon representerer Filmforbundet

Jobber du med animasjon? Se her!

Filmforbundet trapper opp arbeidet for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for dere som arbeider med animasjon. Målet vårt er å få på plass en animasjonsoverenskomst i Norge, og da trenger vi at du hjelper oss ved å svare på en kort undersøkelse. Vi ønsker å samle alle dere som jobber med et animasjonsprosjekt fra manus til skjerm.

Digitalt medlemsmøte 15. august kl. 18.00: Slik forhandler du frem riktig lønn på TV-underholdning

Dersom du jobber med TV-underholdning skal du forhandle om et personlig tillegg i tillegg til minstelønnssatsene. Det personlige tillegget er en vurdering av arbeidstakers kompetanse, erfaring og ansvar. Som utgangspunkt anbefaler vi at du bør kreve samme prosentøkning på ditt personlige tillegg som minstelønnen etter tarifforhandlingene (5,2 prosent), men dette er en individuell forhandling mellom

← Tidligere