What’s in a name? En bekymringsmelding

Sammen med Kunstnernettverket har vi skrevet følgende kronikk som ble publisert i Klassekampen mandag 27. februar: 

Norsk kulturråd var inntil 1. januar 2023 navnet på to ulike enheter, både fagetaten Norsk kulturråd, underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet, og rådskollegiet Norsk kulturråd bestående av ti personer, oppnevnt av Kongen i statsråd, på grunnlag av kunst- og kulturfaglig kompetanse. Fagetaten utførte oppgaver på vegne av departementet, mens rådskollegiet var et uavhengig organ som forvaltet Norsk kulturfond på armlengdes avstand fra myndighetene.

Navneendringen skulle tydeliggjøre hvilke beslutninger som ble tatt på vegne av myndighetene og hvilke som ble tatt på armlengdes avstand fra de samme myndighetene. Det som har skjedd, er at Kulturrådet (det tidligere rådskollegiet) nå framstår som en underavdeling i Kulturdirektoratet. Det må vel være det motsatte av hva departementet hadde som ønske med navneendringen?

Opprettelsen av Norsk kulturfond, og dermed Norsk kulturråd, i 1965, ble begrunnet med at kunst skal vurderes etter kunstfaglig skjønnsvurdering og armlengdes avstand-prinsippet: Fordelingen av offentlige midler skal skje på faglig uavhengig grunnlag. Hva skjer når forvaltningen av dette prinsippet framstår som om det er underlagt et annet organ, nemlig Kulturdirektoratet?

Logoen kunstnerne forbinder med finansiering fra kulturfondet er nå overtatt av Kulturdirektoratet. Også Kulturrådets kontoer i sosiale medier har direktoratet overtatt. Hvis departementet skal henvende seg til Kulturrådet, må alle henvendelser innom direktøren/direktoratet. Nettsiden som beskriver Kulturrådets søknadsordninger, og hvor søknadene altså skal behandles på armlengdes avstand fra politikerne, er direktoratets.

Kulturdirektoratets direktør har ansvaret for å sørge for at Kulturrådet har nødvendige ressurser til å utføre sine arbeidsoppgaver, både med tanke på kommunikasjon med søkere og forsvarlig søknadsbehandling. Men Kulturrådet ser altså i øyeblikket ut til å være redusert til en kategori på Kulturdirektoratets nettside. Kulturrådet har heller ikke tilgang til noen form for kommunikasjonsplattform, annet enn via direktoratet. Kunstnerne frykter for at den kunstfaglige uavhengigheten og kunstneriske friheten gjennom dette reduseres betraktelig og i ytterste konsekvens settes under politisk press.

Det er en reell fare for at fagadministrasjonens innsikt, den kunstfaglige forståelsen og fagkompetansen som i dag besittes av saksbehandlerne som bistår rådet for Norsk Kulturfond og fagutvalgene, vil kunne bli nedprioritert til fordel for oppgaver knyttet til forvaltningen av direktoratet.

Kunstnernettverket kommer derfor her med en klar ryddeoppfordring til Kultur- og likestillingsministeren og Norsk kulturfond, og som i Kulturtalen 13. februar opplyste om at Kultur- og likestillingsdepartmentet vil legge fram en ny og forsterket kulturlov som skal lovfeste armlengdes avstand-prinsippet.

 

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene over 30 000 medlemmer. Nettverket er et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker. Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. Nettverket ble etablert i 2011.

Andre nyheter

VIKTIG INFORMASJON SOM FØLGE AV BRUDDET I FORHANDLINGENE PÅ TV-UNDERHOLDNING:

Blir du spurt om medlemskap i Filmforbundet? Det kan du nekte å opplyse om Vi har forstått at noen produksjonsselskap har begynt å kartlegge fagorganisasjon blant dere. Vi har stor forståelse for at dette kan oppleves ubehagelig. Det er viktig å vite at du kan nekte å oppgi denne informasjonen da det både kan være diskriminerende

Hvor skal du jobbe i august-oktober? Hjelp oss med oversikten før vi skal til Riksmekleren om TV-underholdningsoverenskomsten!

Vi er i gang med forberedelsene til møtet med Riksmekleren i slutten av august, og vi trenger din hjelp! Hvor skal du jobbe i august, september og/eller oktober måned? Fyll ut dette skjemaet (TRYKK HER) og hjelp oss med å skaffe oversikt over produksjoner som er i gang i august-oktober. Jo bedre oversikt vi har

Brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke.

Det ble brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke. Vi trenger nå Riksmeklers bistand for å forsøke å komme i mål. Våre medlemmer som jobber med tv-underholdning er svært presset både på lave lønninger, stadig lavere budsjetter, kortere leveringsfrister og lengre dager. Dagens overenskomst inkluderer blant annet ikke faste ansatte, produsenter eller produksjonsledere.

Vil du være med og bestemme fremtidens norske Oscarkandidater? 

Nå har du mulighet til å være med i Oscarkomiteen! Valgkomiteen i Filmforbundet søker etter et medlem og en vararepresentant til å representere Filmforbundet i Oscarkomiteen de neste to årene. Arbeidsmengden har normalt sett vært deltakelse på tre årlige møter som holdes på høsten, samt å se filmene som skal vurderes. For frilansere er vervet i komiteen

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag! 

F©R skal i 2024 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2022. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for omtrent 20 enkeltstående produksjoner. Registreringsskjemaene er nå åpne! Fristen for registrering er midnatt søndag 23. juni 2024. 📝Vi anbefaler deg å lese igjennom vår huskelapp (seks punkter) før registrering, trykk

← Tidligere