Nytt fra forbundet

Filmforbundets ståsted i debatten om ytringsfrihet

10. juli 2021
De seneste dagene har det vært debatt i en rekke norske medier om en erklæring fra 15 norske kunstnerorganisasjoner, deriblant Norsk filmforbund, til støtte for et innspill som nylig ble sendt av Norske Dansekunstneres til den regjeringsoppnevnte Ytr...

Søk vederlag fra F©R innen 30. juni kl. 16

9. juni 2021
Er du opphaver i film- og TV-bransjen? Nå skal Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning (F©R) fordele vederlag for produksjoner som ble vist på lineært TV eller tilgjengeliggjor...

Nå kan du søke bibliotekvederlag for 2020

11. mai 2021
Norsk filmvederlagsfond tar nå imot søknader om bibliotekvederlag for 2020. Fristen for å sende inn søknad er onsdag 26. mai 2020 kl. 12.00. Les mer om vilkårene for å søke og finn lenke til søkn...

Nye pensjonsbestemmelser styrker midlertidig ansattes økonomiske stilling

25. november 2020
Den 3. mai 2019 vedtok Stortinget å endre innskuddspensjonslovens § 6-1 om at man måtte ha vært ansatt i 12 måneder for å kunne ta med seg opptjent obligatorisk tjenestepensjon når arbeidsforhold...

NFVF tar nå imot søknader om bibliotekvederlag for 2019

6. november 2020
Norsk filmvederlagsfond (NFVF) ble i 2019 part i bibliotekvederlagsavtalen mellom staten og en rekke kunstnerorganisasjoner. Bibliotekvederlag er fra statens side et kulturpoltisk virkemiddel som skal...

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 13.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: norsk.filmforbund@mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement