Nytt fra forbundet

Søk vederlag fra F©R innen 30. juni kl. 16

9. juni 2021
Er du opphaver i film- og TV-bransjen? Nå skal Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning (F©R) fordele vederlag for produksjoner som ble vist på lineært TV eller tilgjengeliggjort på visse strømmeplattformer i 2019. Sjekk nettsi...

Nå kan du søke bibliotekvederlag for 2020

11. mai 2021
Norsk filmvederlagsfond tar nå imot søknader om bibliotekvederlag for 2020. Fristen for å sende inn søknad er onsdag 26. mai 2020 kl. 12.00. Les mer om vilkårene for å søke og finn lenke til søkn...

Nye pensjonsbestemmelser styrker midlertidig ansattes økonomiske stilling

25. november 2020
Den 3. mai 2019 vedtok Stortinget å endre innskuddspensjonslovens § 6-1 om at man måtte ha vært ansatt i 12 måneder for å kunne ta med seg opptjent obligatorisk tjenestepensjon når arbeidsforhold...

NFVF tar nå imot søknader om bibliotekvederlag for 2019

6. november 2020
Norsk filmvederlagsfond (NFVF) ble i 2019 part i bibliotekvederlagsavtalen mellom staten og en rekke kunstnerorganisasjoner. Bibliotekvederlag er fra statens side et kulturpoltisk virkemiddel som skal...

Enda en pris til filmen om F©R

28. oktober 2020
På Fredrikstad Animation Festival sist helg (FAF 2020) gikk informasjonsfilmen om Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning (F©R) til topps i klassen Beste nordisk-baltiske ...

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 13.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: norsk.filmforbund@mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement